Rotary struktūra

 
Rotary organizacija sudaryta iš klubų, kurie jungiami į apygardas. Rotariečiai – savo klubų nariai, o klubai yra pasaulinės Rotary organizacijos – Rotary International – nariai. Kiekvienas klubas yra nepriklausomas ir veikia pagal savo įstatus, bet laikosi ir Rotary International Konstitucijos.
 
Klubai jungiami į apygardas, kurioms vadovauja apygardų valdytojai. Rotary apygardos valdytojas laikomas tarptautinės Rotary organizacijos pareigūnu.
Rotary International administruoja 19 narių Direktorių taryba. Rotary International Prezidentas ir Būsimasis Prezidentas taip pat yra Direktorių Tarybos nariai. Taryba kartu su komitetais, atstovaujančiais visas Rotary pasaulio dalis, susitinka kartą per metų ketvirtį.
 
Rotary International generalinis sekretorius vadovauja apie 450 tarnautojų, dirbančių 9 pasaulio Rotary taškuose. Ši pareigybė yra labai svarbi Rotary International struktūroje. Rotary International  centrinė būstinė yra Čikagos priemiestyje Evanstone, Ilinojaus valstijoje, JAV. Būtent Čikagoje 1905 m. buvo įkurta Rotary organizacija ir iš Čikagos ji plėtėsi toliau.
 
Klubas

Rotary klubai veikia laikydamiesi tipinių Rotary klubo įstatų, priimtų 1922 m. Klubas turi turėti pavadinimą, turi būti nustatytos jo teritorijos ribos, nuolatinių susitikimų, narystės, lankomumo, stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo taisyklės. Klubui vadovauja jo valdyba: prezidentas ir kiti pareigūnai. Kaip ir visų tarptautinių bei apygardos pareigūnų, jų įgaliojimai baigiasi kiekvienų metų liepos 1 dieną. Pasaulyje veikia daugiau nei 32 000 klubų.
 
Rotariečių žmonos buriasi į Vidinio rato (Inner Wheel) klubus.
Jaunimą nuo 18 iki 29 metų jungia Rotaract, nuo 14 iki 18 metų Interact klubai.
 
Apygarda
Pasaulyje yra 529 apygardos, suskirstytos į 34 zonas. Paprastai vienoje apygardoje yra apie 45 klubai. Valdytojai tarnauja vienerius metus, vadovaudami ir padėdami klubams siekti Rotary tikslo ir stiprinti Rotary programas apygardoje. Į 2–3 dienų metinę apygardos konferenciją kviečiami visi rotariečiai su šeimomis, Jaunimo mainų studentai, Grupių studijų mainų dalyviai, Rotaract klubų nariai ir visi kiti asmenys, susiję su Rotary. Paprastai konferencija, grupių susitikimai, forumai, parodos skiriami Rotary International Rotary metų temai.