Savižudybių prevencija

Apygarda, kaip Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) partneris, skyrė 2250 EUR įnašą į bendrą  47250 EUR projekto „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“ biudžetą ir dalyvavo Visuomenės sveikatos stiprinimo 2017 m. fondo remiamame projekte.  Pasirinktos šios 8 savivaldybės iš 15 išvardintų Lietuvoje, kuriose mirtingumo dėl savižudybių rodiklis yra ≥ 50/100.000 atvejų:  Varėnos raj. , Lazdijų raj., Molėtų raj. (Vilniaus kraštas), Šakių raj. (Kauno kraštas), Rietavo (Klaipėdos kraštas), Joniškio raj.  (Šiaulių kraštas), Ignalinos raj., Rokiškio raj. (Panevėžio kraštas).
 
Projekto veiklos: sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų, mokytojų, specialiųjų tarnybų pareigūnų, dvasininkų ir kitų tikslinių specialistų grupių mokymai atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai į ją reaguoti.
 
Apygarda finansavo dokumento „Prevencijos veiklos stebėsenos sistema savivaldybėje“ parengimą, projekto veiklų viešinimą žurnale ir tinklalapyje „Lietuvos sveikata“. 2018 spalio 4 d. dalyvavo LSMU kartu su Kauno miesto sav. Visuomenės sveikatos biuru organizuotame Forume-konferencijoje „Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“, kurio pasėkoje suformuota rezoliucija LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl būtinumo derinti įsakymo „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas su savivaldybėse jau įdiegtais ir Globalios dotacijos projekto SUPREME AIM pasėkoje diegiamais reagavimo į savižudybių riziką algoritmais.
 
Apygarda 2017-18 Rotary metais inicijavo Globalios  dotacijos projekto Nr. 1743565  "Suicide prevention model and its application in the municipalitues of Lithuania (Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse)" SUPREME AIM paraišką į Tarptautinį Rotary Fondą. Projekte dalyvauja Druskininkų RK (Vilniaus kraštas), Vilkaviškio RK, Marijampolės RK  (Kauno kraštas), Tauragės RK, Šilutės RK (Klaipėdos kraštas), N.Akmenės RK (Šiaulių kraštas), Pasvalio RK, Anykščių RK, Ukmergės RK, Kupiškio RK, Panevėžio RK (Panevėžio kraštas) Rotary klubai. Su šių rajonų savivaldybių, kuriose ir vyksta projekto SUPREME AIM veiklos, vadovais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai. Apygarda 1462 projekte dalyvauja kaip vietinis partneris kartu su tarptautiniu partneriu – Apygarda 2305 (Norvegija). Formuojant 91700 USD  SUPREME AIM biudžetą taip pat dalyvavo Apygarda 2290 (Norvegija), Apygarda 2240 (Čekija-Slovakija), Kauno RK, RK Klaipėda Concordia 1826, Fraena RK, Gjovik RK (Norvegija), RK Riga Ridzene (Latvija), RK Bartoszyce-Lidzbark Warminski, RK Gizycko, RK Olsztyn, RK Sopot International (Lenkija) bei RK Howard West (JAV).