Savižudybių prevencija

Rotary Apygardos 1462 ilgalaikė prioritetinė programa   yra Savižudybių prevencija Lietuvoje.
Lietuva pagal PSO duomenis yra viena iš labiausiai kenčiančių valstybių pasaulyje pagal savižudybių skaičių tenkančių 100000 gyventoju. Pirmoje Apygardos konferencijoje 2014 metų rugsėjo mėn. ši skaudi problema buvo pristatyta mūsų Rotary klubams, 2015 metų Apygardos Konferencijoje "Šiandieninio lyderio vaidmuo savižudybių prevencijoje" vienbalsiai buvo priimta rezoliucija dėl aktyvesnių ir įvairiapusiškesnių veiksmų savižudybių problemai Lietuvoje spręsti. Tai davė pradžią kryptingai ir vieningai Lietuvos Rotary bendruomenės veiklai šioje srityje. Rotariečiai įsipareigojo imtis veiksmų telkiant vietos bendruomenes ir panaudoti savo narių lyderystę, kompetenciją, socialinius įgūdžius, tarptautinius ryšius ir resursus, kad savižudybių problema būtų sprendžiama efektyviau. Apygardos Rotary fondo komitetas remia visus klubų inicijuotus projektus, kurie orientuoti į Savižudybių prevenciją.
 
Klubai įgyvendino ir vykdo šiuos projektus savižudybių prevencijos srityje:
  • Atpažink ir pakalbėk (Vilniaus-Kauno "Dipolis" RK) – Kaišiadorių, Ukmergės, Utenos, Zarasų, Anykščių, Pakruojo, Vilniaus, Kauno gimnazijose organizuoti susitikimai su moksleiviais pasitelkiant emocinės paramos tarnybos „Jaunimo linijos“ specialistes.
  • Jaunimo linijos“ savanorių ruošimas, bazės stiprinimas. Savižudybių prevencija (Šiaulių krašto Rotary ir Rotaract klubai) – lėšos skirtos „Jaunimo linijos“ patalpų Kaune įrengimui, kas leido padidinti  telefonų linijų skaičių darbui su visos Lietuvos abonentais bei savanorių apmokymui.
  • Neleisk sunkumams užaugti (Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio RK) – socialinė psichologinės pagalbos vaikams ir paaugliams tarnybos „Vaikų linijos“ lauko reklama  JCDecaux lauko stenduose Lietuvos miestų gatvėse.
  • Atrask (Šiaulių Rotary klubas, Šiaulių „Auksinio Rato Rotaract“ klubas, Šiaulių „Interact“ klubas)
  • Stebuklinga kava (Vilniaus Gedimino RK) kaupė lėšas į savižudybių prevencijos sąskaitą.
Apygarda parėmė vykdytus pirminius mokymus specialistams Varėnos, Rietavo savivaldybėse bei savižudybių prevencijos programą Kupiškio savivaldybėje.
 
Apygarda, kaip Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto partneris, skyrė 4000 EUR įnašą į bendrą  49000 EUR projekto „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“ biudžetą ir dalyvauja Visuomenės sveikatos stiprinimo 2017 m. fondo remiamame projekte.  Pasirinktos šios 8 savivaldybės iš 15 išvardintų Lietuvoje, kuriose mirtingumo dėl savižudybių rodiklis yra ≥ 50/100.000 atvejų:  Varėnos raj. , Lazdijų raj. (Vilniaus kraštas), Šakių raj. (Kauno kraštas), Rietavo (Klaipėdos kraštas), Joniškio raj.  (Šiaulių kraštas), Ignalinos raj., Rokiškio raj., Zarasų raj. (Panevėžio kraštas).
Projekto veiklos: sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų, mokytojų, specialiųjų tarnybų pareigūnų, dvasininkų ir kitų tikslinių specialistų grupių mokymai atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai į ją reaguoti.
Joniškio, Rokiškio ir Zarasų Rotary klubai delegavo savo atstovą į sudaromą 7-9 narių vietos veiklos grupę iš  susijusių asmenų/pareigūnų (policija, socialinių paslaugų centras, švietimo skyrius, medicinos įstaiga, visuomenes sveikatos biuras, NVO, jaunimo organizacijos, bažnyčia), kuri koordinuos projekto veiklas. Apygarda 2018 spalio 4 d. dalyvavo kartu su Kauno miesto sav. Visuomenės sveikatos biuru organizuotame Forume-konferencijoje „Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“.
 
Apygarda 2017-18 Rotary metais inicijavo Globalios  dotacijos projekto Nr. 1743565  "Suicide prevention model and its application in the municipalitues of Lithuania (Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse)" SUPREME AIM paraišką į Tarptautinį Rotary Fondą. Projekte dalyvauja Druskininkų RK (Vilniaus kraštas), Vilkaviškio RK, Marijampolės RK  (Kauno kraštas), Tauragės RK, Šilutės RK (Klaipėdos kraštas), N.Akmenės RK (Šiaulių kraštas), Pasvalio RK, Anykščių RK, Ukmergės RK, Kupiškio RK, Panevėžio RK (Panevėžio kraštas) Rotary klubai. Su šių rajonų savivaldybių, kuriose ir vyksta projekto SUPREME AIM veiklos, vadovais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai. Apygarda 1462 projekte dalyvauja kaip vietinis partneris kartu su tarptautiniu partneriu – Apygarda 2305 (Norvegija). Formuojant 91700 USD  SUPREME AIM biudžetą taip pat dalyvavo Apygarda 2290 (Norvegija), Apygarda 2240 (Čekija-Slovakija), Kauno RK, RK Klaipėda Concordia 1826, Fraena RK, Gjovik RK (Norvegija), Riga Ridzene (Latvija), RK Bartoszyce-Lidzbark Warminski, RK Gizycko, RK Olsztyn, RK Sopot International (Lenkija) bei RK Howard West (JAV).   
Apie Globalios dotacijos projekto SUPREME AIM eigą žiūr.  www.supremeaim.rotary.lt
 
Yra atidaryta speciali savižudybių prevencijos programos sąskaita, į kurią kaupiamos lėšos surinktos Apygardos organizuojamų renginių (Rotariadų, Konferencijų, kt.) metu. Į sąskaitą
LT73 7181 8000 0370 0983, savininkas: Rotary International Apygarda 1462, bankas: AB "Šiaulių bankas"  gali aukoti visi Apygardos klubai rengiantys labdaros renginius. Lėšos bus skiriamos Savižudybių prevencijos projektams remti.