Supreme Aim

SUicide PREvention ModEl and its Application In the
Municipalities of Lithuania - SUPREME AIM
 
Rotary International Apygarda 1462 2017-18 Rotary metais inicijavo Globalios dotacijos projekto Nr. 1743565  "Suicide prevention model and its application in the municipalitues of Lithuania (Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse)" SUPREME AIM paraišką į Tarptautinį Rotary Fondą.
 
Apie Globalios dotacijos projekto SUPREME AIM eigą žiūr.  www.supremeaim.rotary.lt.
 
Projekte dalyvauja Druskininkų RK (Vilniaus kraštas), Vilkaviškio RK, Marijampolės RK  (Kauno kraštas), Tauragės RK, Šilutės RK (Klaipėdos kraštas), N.Akmenės RK (Šiaulių kraštas), Pasvalio RK, Anykščių RK, Ukmergės RK, Kupiškio RK, Panevėžio RK (Panevėžio kraštas) Rotary klubai. Su šių rajonų savivaldybių, kuriose ir vyksta projekto SUPREME AIM veiklos, vadovais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai. Apygarda 1462 projekte dalyvauja kaip vietinis partneris kartu su tarptautiniu partneriu – Apygarda 2305 (Norvegija). Formuojant 91700 USD  SUPREME AIM biudžetą taip pat dalyvavo Apygarda 2290 (Norvegija), Apygarda 2240 (Čekija-Slovakija), Kauno RK, RK Klaipėda Concordia 1826, Fraena RK, Gjovik RK (Norvegija), Riga Ridzene (Latvija), RK Bartoszyce-Lidzbark Warminski, RK Gizycko, RK Olsztyn, RK Sopot International (Lenkija) bei RK Howard West (JAV).