Rotary Fondas kovai su COVID-19 virusu

Apygarda kviečia kovai su COVID-19 virusu aukoti ir kaupti specialų Rotary fondą. Tam tikslui atidaryta atskira sąskaita - a.s. LT737181800003700983, AB Šiaulių bankas, gavėjas - Rotary International Apygarda 1462, paskirtis - parama.
Kaupkime fondą, kurį paskirsime būtinoms priemonėms įsigyti, padėkoms medikams, savanoriams ar kitoms reikmėms. Sunku numatyti visus galimus poreikius ir scenarijus, tad sudaryta Fondo skirstymo komisija, kurioje dalyvauja visų Apygardos kraštų atstovai. Fonde jau surinkta 85 320 eur.
 
Plačiau apie Fondą ir nuveiktus darbus rasite www.endcoronavirusnow.lt.