Rotary Fondas kovai su COVID-19 virusu

Apygarda kviečia kovai su COVID-19 virusu aukoti ir kaupti specialų Rotary fondą. Tam tikslui atidaryta atskira sąskaita - a.s. LT737181800003700983, AB Šiaulių bankas, gavėjas - Rotary International Apygarda 1462, paskirtis - parama.
Kaupkime fondą, kurį paskirsime būtinoms priemonėms įsigyti, padėkoms medikams, savanoriams ar kitoms reikmėms. Sunku numatyti visus galimus poreikius ir scenarijus, tad sudaryta Fondo skirstymo komisija, kurioje dalyvauja visų Apygardos kraštų atstovai. Fonde jau surinkta 82 920 eur (2020 03 30).
Kadangi virusas beldžiasi į mūsų duris, turime veikti labai greitai. Kovo 20 d. atlikome Apygardos vardu užsakymą už 50 000 Eur medikų nurodytoms būtiniausioms medicininėms priemonėms, kurios Lietuvą turi pasiekti kovo pabaigoje. Kovo 25 d. nupirkome 16 000 sertifikuotų medicininių kaukių už 9 600 Eur ir jas pristatėme Lietuvos medikams. Taip pat užsakėme apsaugos skydeliams gaminti skirtų medžiagų už 6 603 Eur. Jau pristatyta - 2 240 vnt. apsaugos skydelių.
Džiaugiamės, kad pavyko mobilizuoti mūsų žmogiškuosius bei finansinius resursus ir pasinaudojant tarptautine bendruomene užsakyti taip reikalingų priemonių. Užsakytos priemonės: FFP2 respiratoriai (virš 14 000 vnt.), apsauginiai akiniai (virš 2 000 vnt.), apsauginės med. kaukės (virš 12 000 vnt.), apsauginiai kombinezonai (virš 500 vnt.), chalatai (virš 1 000 vnt.).
Jei turite minčių, idėjų, kaip Rotary bendruomenė galėtų prisidėti prie koronaviruso stabdymo, prašome užpildykite šią anketą.
Šiandien mes labiau nei bet kada galime pademonstruoti, kad Rotary Sujungia Pasaulį. Susivienykime ir padėkime artimiausiems kaimynams susidoroti su iškylančiomis problemomis, baimėmis ir panika.