Kontaktai

Rotary International Apygarda 1462

Įmonės kodas: 195734244
(AB Šiaulių bankas LT83 7180 5000 0270 0701; Swedbank AB LT26 7300 0101 3016 4761)
Adresas:
A.Vivulskio 7-405, LT-03221, Vilnius

,,Rotary International Apygardos 1462'' Atsakingoji sekretorė

Edita Katinaitė-Kalčiūnienė
(Vilnius International RK)
Mob. telefono nr:
+370 687 40908
El. paštas

Bernadeta Domeikaitė
Mob. telefono nr:
+370 626 16754
El. paštas