Apygardos Konferencijos pranešėjai: Jurgita Turulienė

2019-10-16 « Atgal
2018-19 m. šv. Kristoforo RK prezidentė Jurgita Turulienė Apygardos Konferencijoje pristatys temą "Pozityvumo galia įgyvendinant Rotary projektus". 
 
Jurgitos mėgstama sentecija - "Norint atlikti didžius dalykus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti“ (Anatole France).
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę