KREIPIMASIS į Lietuvos Apygardos 1462 Rotary, Rotaract ir Inner-Wheel klubus, brolius ir seseris

2020-03-18 « Atgal
COVID-19 virusas negailestingai beldžiasi į kiekvieno mūsų duris ir reikalauja greitų bei efektyvių veiksmų, sutelkiant visuomenę ir mobilizuojant visus resursus kovai su šiuo dar neregėtu iššūkiu. 
 
Šiam tikslui Apygarda įsteigė specialų Rotary fondą, kuriame telkiamos lėšos kaip užtvaras neribotam viruso protrūkio suvaldymui – pirmiausiai medikų apsaugai, trūkstamos įrangos įsigijimui panaudojant mūsų tarptautinius kontaktus ir verslo galimybes. Vyksta lenktynės su laiku – kiekviena dabar įsigyta kaukė, respiratorius ar plaučiu ventiliavimo aparatas gali apsaugoti ne vieną nuo užsikrėtimo ar išgelbėti gyvybę. Nedelskime ir nesižvalgykime į valdžios institucijas - jos visko nepadarys.
 
Mes, buvę, esami ir būsimieji Apygardos 1462 Valdytojai kviečiame visus klubus, kiekvieną Jus asmeniškai aukoti į Rotary fondą kovai su COVID -19 virusu kas kiek galime jau šiandien, nes resursai kovai su virusu reikalingi čia ir dabar. 
 
Fondo sąskaita: LT737181800003700983, AB Šiaulių bankas, gavėjas - Rotary International Apygarda 1462, paskirtis - parama. Apie fonde sukauptas lėšas ir jų panaudojimą informaciją rasite čia.
 
 
Rotary International Apygardos 1462 Valdytojai:
Virginijus Kontrimas
Juozas Šarkus
Vygintas Grinis
Antanas Čepys
Algimantas Lukoševičius
Virginijus Šniukas
Arūnas Burkšas
Viktorija Trimbel
Evaldas Vaineikis
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę