Apygardai skirta 24 993 USD dotacija iš Rotary International Fondo

2020-04-28 « Atgal
Balandžio 27 dieną Rotary International patvirtino 24.993 USD dotaciją iš specialaus Tarptautinio Fondo - Disaster Response Fund, skirtą mūsų Rotary Apygardos kovai su COVID-19. 
 
Apygardos Valdytojo Arūno Burkšo sudaryta darbo grupė nedelsiant pradėjo paramos administravimo darbus būtiniausioms medikų apsaugos reikmėms patenkinti. Už šią dotaciją planuojama įsigyti respiratorių, skirtų gydymo ir slaugos įstaigoms.
 
Beje, Lietuvos Apygarda šį specialų Fondą yra parėmusi ir pervedusi 3.000 Eur Lietuvos rotariečių vardu.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę