Apygardos Konferencijos pranešėjai: Boguslavas Gruževskis

2019-09-30 « Atgal
Profesorius ir socialinių mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis Apygardos Konferencijoje pristatys temą - "Socialiniai pokyčiai ir pagrindinės Lietuvos klestėjimo perspektyvos. Rotary lyderių vaidmuo".
 
Pranešėjas teigia, jog socialiai atsakingas verslas bei valstybės valdymas gali užtikrinti Lietuvos klestėjimą. Lietuva turėjo, turi ir turės tinkamas klestėjimo sąlygas, tačiau mes dažnai nesugebame jas veiksmingai išnaudoti.  Didelė pajamų nelygybė, dalies gyventojų skurdas bei didelės gyventojų dalies nepasitenkinimas dėl materialinių sąlygų ir valstybės valdymo efektyvumo, ardo šalies socialinį audinį ir apriboja harmoningos raidos perspektyvas, nepaisant aukštų ekonominės raidos rezultatų.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę