Apygardos Konferencijos pranešėjai: prof. Gediminas Navaitis

2019-10-22 « Atgal
Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorius, socialinių mokslų daktaras, psichologas Gediminas Navaitis  Apygardos Konferencijoje pristatys temą „Kelias į laimingesnę Lietuvą“.
 
Profesiorius sako, jog einant įprastu keliu, ten pat ir ateisime, naujas kelias - laimės ekonomikos idėja.
 
Nuo praėjusio amžiaus pradžios moderniose šalyse turto pagausėjo dvigubai–trigubai. Laimingų žmonių – tik keliais procentais. Tai paskatino naujai pažvelgti į visuomenės tikslus, atsirado požiūris supratusių, kad būtina nubrėžti naują kursą siekiant aukštesnio visuomenės laimės lygio, didesnio BNL (bendros nacionalinės laimės) indekso. Drauge aiškėjo, kad tai ir tvaraus turtėjimo kelias, nes laimės ekonomikos esminė nuostata – veiksmai, didinantys visuomenės laimę, didina ir jos turtingumą, nes laimingas žmogus sugeba daugiau sukurti. Todėl laimingų žmonių visuomenė sėkmingesnė.
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę