Apygardos pareigūnų mokymai Birštone

2017-12-11 « Atgal
Besibaigiant metams, gruodžio 9 d., šeštadienį, Birštone įvyko mūsų Apygardos 1462 streteginė sesija ir Pareigūnų mokymai, kuriuose dalyvavo Apygardos pareigūnai iš visos Lietuvos - Valdytojo kraštų asistentai, Komitetų pirmininkai, buvę ir būsimi Valdytojai bei dabartinis Valdytojas Algimantas Lukoševičius.
 
Susitikimo metu taip pat įvyko išplėstinis Valdybos posėdis, kuriame kalbėta apie finansų planavimo ir valdymo tvarką, artėjantį Rotary institutą, ICC komitetus, Rotary International gimtadienį, pasiruošimą REM Vilnius bei Mingailės Subačiūtės planuojamą rašyti universiteto bakalaurinį darbą Lietuvos Rotary tema.
 
Mokymus moderavo Apygardos treneris bei buvęs Valdytojas Antanas Čepys. Jis pristatė Apygardos dabartinę situaciją ir turimą strateginį planą. Plane išskiriami šie pagrindiniai tikslai:
1. Pagalbos klubams ir lyderystės vystymas
2. Humanitarinės tarnystės visuomenei skatinimas
3. Informacinės sklaidos ir komunikavimo gerinimas
4. Apygardos administravimo funkcionalumo didinimas
 
Pagal aukščiau paminėtas kryptis buvo sudarytos 4 darbo grupės, kurios šiems tikslams atliko SSGG analizę - išskyrė Apygardos stiprybes, silnybes, galimybes ir grėsmes. Analizės dėka "gimė" pasiūlymai naujam Apygardos strateginiam planui.
 
Vakarienės metu pareigūnai savo gimtosiomis tarmėmis sveikino vieni kitus artėjančių šv. Kalėdų proga ir linkėjo gražių rotarietiškų darbų.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę