Apygardos Valdytojo Algimanto Lukoševičiaus inauguracijos šventė

2017-07-03 « Atgal
Birželio 30 dieną Bistrampolio dvare vyko Apygardos Valdytojo Algimanto Lukoševičiaus inauguracijos šventė. Regalijas jam perdavė praėjusių metų Valdytojas Rolandas Statulevičius. Renginyje dalyvavo šių metų Apygardos komitetų pirmininkai, asistentai bei kadenciją baigę Valdytojai.
 
Savo kalboje Rolandas Statulevičius padėkojo visai savo komandai bei pasidžiaugė nuveiktais darbais.  Algimantas Lukoševičius sulaukė gausių sveikinimų ir linkėjimų. Buvęs Valdytojas ir Fondo komiteto vadovas Virginijus Kontrimas su žmona dovanojo unikalius puodelius, linkėdamas nors retkarčiais atsipūsti po įtempto darbo, Rotaract tarybos pirmininkė Mingailė Subačiūtė įteikė Rotaract ženklelį kaip padėką už bendradarbiavimą su jaunaisiais Rotary partneriais, buvęs Valdytojas Vygintas Grinis skatino tęsti savižudybių prevencijos projekto įgyvendinimą probleminiuose Lietuvos regionuose, Valdytojo asistentė Panavėžio kraštui Daiva Greičiuvienė dovanojo vardinį samtį linkėdama, jog mūsų iždas gausėtų. Sveikino ir kiti pareigūnai, kurie linkėjo visokeriopos kloties Valdytojui ir Apygardai.
 
Naujasis Valdytojas Algimantas Luoševičius savo kalboje pabrėžė, jog visus metus dirbs iš širdies ir dės visas pastangas, kad Apygarda augtų bei stiprėtų. Laukia dideli iššūkiai - vos už poros mėnesių vyksianti Rotariada Panevėžyje, pasiruošimas 2018-aisiais rugsėjį Lietuvoje vyksiančiam RI 15 ir 16 zonų institutui bei GETS (Valdytojų mokymams), darbas dėl tarptautinės paramos (Global Grand) gavimo savižudybių prevencijos projektui, ICC komitetų su Lenkija ir Danija stiprinimas, naujai užmegztos draugystės su Ukrainos klubais puoselėjimas. Taip pat Algimantas Lukoševičius sieks, kad jo komanda kuo artimiau bendrautų ir betarpiškai nagrindėtų rotarietiškus klausimus bei operatyviai spręstų iškilusus problemas. Dėl šios priežasties nuspręsta įvesti naują tradiciją - kasmėnesinius pareigūnų susitikimus Rotary ofise Vilniuje. Taip pat bus įsteigta patariamoji buvusių Valdytojų taryba, kad būtų užtikrintas sukauptos patirties ir įdirbio tęstinumas.
 
Algimantas Lukoševičius dėkojo visiems buvusiems ir būsimiems Valdytojams, Atsakingajai Sekretorei Editai Katinaitei-Kalčiūnienei ir kitiems, kurie jį lydės būsimame kelyje. Naujasis Rotary bendruomenės lyderis tikisi vesti Apygardą sėkmingų pokyčių keliu. Juk šių metų Rotary šūkis - Rotary: making a difference (Rotary: skatiname pokyčius)!
 
Apygardos komitetų pirmininkų sudėtį galite rasti šioje nuorodoje, Valdytojų asistentų kraštams - šioje nuorodoje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę