Apygardos Valdytojo Arūno Burkšo naujienlaiškis (liepa)

2019-07-31 « Atgal
Mielieji, sesės ir broliai, Rotary apygardos 1462 nariai,
Jūsų sprendimu man suteikta garbė vadovauti šeštuosius nepriklausomos apygardos veiklos metus skaičiuojančiai apygardai. 
Apygarda jauna, tačiau dar pirmaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais buvo atkurti ir pirmieji Rotary klubai. Vėliau Carsteno Letho Rotary energijos įkvėpti steigėsi dešimtys kitų klubų. O paskutinį pusmetį sveikinome du (55-ąjį ir 56-ąjį) naujus Vilniaus klubus Lietuvoje. Taigi, kai kurių mūsų apygardos klubų rotarietiška patirtis priartėjo prie trijų dešimčių. Džiugina, kad mūsų Rotary bendruomenės veiklų rezultatai ryškiai prisideda prie geresnio ir šviesesnio Lietuvos žmonių gyvenimo.
 
Naujienlaišklį skaitykite šioje nuorodoje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę