Apygardos Valdytojo Arūno Burkšo naujienlaiškis (sausis)

2020-01-31 « Atgal
Mieloji Rotary apygardos 1462 bendruomene, 
 
Jau įžengėme į sausį, o tai reiškia, kad pasiekėme Rotary metų vidurį - aš kaip valdytojas, Jūs kaip klubų prezidentai, apygardos ir klubų pareigūnai, kuriems šie metai kitokie, nes mes esame atsakingi už mūsų apygardą, jos klubus. Ta proga būtų galima atlikti ir savotišką mediumo apžvalgą, įvertinimą. Retai „viščiukai skaičiuojami“ viduržiemį, tačiau mūsų viščiukai yra mūsų įsipareigojimų, mūsų metinių tikslų įgyvendinimas.
 
Aš, kaip apygardos valdytojas, su savo komanda, vykdydamas savo pareigas jau lyg ir atlikau svarbiausius savo darbus, kurie man deleguoti Rotary International konstitucijos, RI prezidento, mūsų apygardos įstatų (Pre-PETS, PETS, Nepriklausomos apygardos 5-mečio paminėjimas, Rotariada, Konferencija, dviejų ypač svarbių dokumentų - Naujos įstatų redakcijos ir Apygardos valdymo procedūrų vadovo parengimas). Sausį baiginėjami naujos Rotary apygardos svetainės įsigijimo formalumai.
 
Visą naujienlaiškį skaitykite šioje nuorodoje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę