Apygardos Valdytojo naujienlaiškis (spalis)

2017-10-31 « Atgal
Mieli sesės ir broliai, 
Konferencija – svarbiausias metų įvykis Rotary bendruomenėje ir, be abejonės, svarbiausia mėnesio  laiško tema.
Konferencijos metu  kiekvieno klubo Prezidentas arba jo atstovas balsuoja priimdamas  aktualius organizacinius  klausimus. Patvirtinama buvusio Valdytojo ataskaita ir audito išvados.
Taigi, darbo ir atsakingų sprendimų yra daug. Penktadienį vyko metinis susirinkimas, o šeštadienį Konferencija. Labai gaila, kad net 11  klubų atstovų nebuvo priimant svarbius sprendimus. Klubų atstovai prarado galimybę ne tik konstruktyviai dalyvauti veikloje, bet ir malonumą pabūti kartu neformalioje aplinkoje, pabendrauti su bendraminčiais. Bendravimas rotariečiams yra būtinas ne tik dalinantis idėjomis, bet ir žmogiškai  draugystei. Konferencijos  pertraukų metu ir penktadienio vakarienėje visuose kampuose girdėjau linksmą šurmulį. Mačiau,  kad  niekam nebuvo nuobodu.
Šiais metais išklausėme puikių ir aktualių pranešimų. Nekartosiu lektorių ir pranešimų temų,  jas  galite matyti  Konferencijos darbotvarkėje.
Dar kartą dėkoju visiems prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo. Atsakingai atliktas ir  vertas didžiausios pagarbos darbas. 
 
Visą naujienlaiškį skaitykite šioje nuorodoje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę