Apygardos Valdytojo Virginijaus Šniuko naujienlaiškis (liepa)

2018-07-31 « Atgal
Mieli Sesės ir Broliai,
 
Džiaugiamės puikia vasara, kuri mus šiais metais tikrai lepina ir padeda kaupti jėgas artėjamčiam naujų darbų ir Rotary tarnystės sezonui.
 
Savo pirmajame naujienlaiškyje pirmiausia noriu padėkoti Jums visiems, taip pat Rotary bičiuliams iš daugelio kraštų už sveikinimus pradėjus eiti atsakingiausias man Apygardos valdytojo pareigas.
 
Jūsų  palaikymas įkvepia mane. Visas savo jėgas ir gebėjimus šiais  2018-2019 metais skiriu  Rotary tarnystei. Jūsų dėka gavau neįkainojamos patirties Rotary Institute 2017 Rygoje, Rotary Asamblėjoje San Diego 2018,  Rotary Konvencijoje Toronte 2018. 
 
Visą naujienlaiškį skaitykite šioje nuorodoje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę