Bendras Šiaulių Vykinto Rotary klubo ir Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro projektas įrengiant sanitarinį konteinerį

2019-08-08 « Atgal
2019 m. pavasarį Šiaulių Vykinto RK tapo biudžetinės įstaigos „Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras“ partneriais įgyvendinant projektą „Pirmo etapo maniežo infrastruktūros darbai, siekiant sudaryti sąlygas reguliariam fiziniam aktyvumui Šiaulių mieste ir rajone“.
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras veikia nuo 1966 m. Centras yra neformaliojo vaikų švietimo mokykla, užimanti apie 400 vaikų po pamokų gamtinio profilio būreliuose: zoologų, kinologų, žirgininkų, žvejų, finologų, Gamtos ir senųjų amatų“  ir kt.  Moksleiviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, vyksta į išvykas, ekskursijas. Mokykloje vaikams skiepijama meilė gamtai, atsakomybė už savo veiksmus, gyvenant darnoje su aplinka.
Dėl lėšų trūkumo vaikai (daugiausiai jojimo būrelių) neturėjo normalių buitinių-higieninių sąlygų ir  naudojosi lauko tualetu. Buvo nuspręsta bendromis jėgomis esamą padėtį pagerinti. Projekto iniciatoriais buvo rotariečiai. Vykinto RK įsipareigojo padėti surasti ir neatlygintinai įrengti šiuolaikišką sanitarinį konteinerį. Patį konteinerį įsigijo Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras su Šiaulių miesto savivaldybės pagalba.
Visus pagrindinius sanitarinio konteinerio įrengimo darbus 2019 m. vasarą  atliko patys Šiaulių Vykinto RK broliai savo rankomis. Galima jau pasidžiaugti, kad projektas bendromis jėgomis jau pilnai įgyvendintas –  prisidėta prie ekologijos ir ženkliai geresnių sąlygų Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotyje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę