Būsimojo Apygardos Valdytojo Arūno Burkšo įspūdžiai iš Rotary International Asamblėjos

2019-01-30 « Atgal
Rotary International Asamblėja tradiciškai vyko San Diego mieste Kalifornijoje.  Sausio 13 -19 dienomis visų  524 -rių pasaulio  Rotary apygardų išrinktieji valdytojai, didelis būrys Rotary organizacijos šviesuolių ir mokytojų susirinko į Rotary Asamblėja, kurios metu vyko patys įvairiausi renginiai. Suprantama, 2019 m. Rotary asamblėjoje dalyvavau ir aš, 2019 -2020 metų Rotary apygardos 1462 išrinktasis valdytojas Klaipėdos RK “Concordia 1826” brolis Arūnas Burkšas su savo žmona Valentina, kuri yra Klaipėdos RK “Karalienė Luizė” sesė.
 
RI išrinktojo prezidento Mark Daniel Maloney Asamblėjos įžanginio pristatymo metu pagarsinta tema - “Rotary connects the world” - visus ateinančius 2019-2020 metus lydės  pasaulio Rotary bendruomenę ir mūsų apygardą. 
 
Sunkiai žodžiais apibūdinamo renginio organizavimo lygis pakerėjo. Asamblėja vyko 8 -niomis pasaulio kalbomis. Buvo atstovaujama daugiau nei 1.2 milijono rotariečių bendruomenei.
 
Asamblėjos esmė – padėti būsimiems valdytojams tinkamai pasirengti savo kadencijos tarnystės metams. Išrinktasis RI prezidentas M.D. Maloney ypač didelį dėmesį skiria Rotary šeimos institutui, jo įtraukimui į klubo ir bendruomenės gyvenimą apskritai, todėl būsimųjų valdytojų sutuoktiniams taip pat sudaryta ypač produktyvi rotarietiška darbo savaitė.
 
Labai įsimintini Generalinės Asamblėjos sesijų pranešimai. Aktualiausiomis Pasaulio subalansuoto gyvenimo siekimo temomis kalbėjo didelis būrys nusipelniusių pranešėjų, gebančių pristatyti aktualijos esmę ir mūsų organizacijos santykį tų veiklų kontekste. Pranešimus galite rasti šioje nuorodoje.
 
Kasdien vykusiose darbo grupėse (grupėje 18-21 būsimų valdytojų) vyko rotarietiškų situacijų pristatymas ir analizės, jų galimi sprendimo būdai ir gerosios patirties dalinimasis tarp narių. Nuolatos buvo keičiamos darbo grupės sudėtys ir auditorijos.
 
Atskira tema – kultūrinė Asamblėjos dalis. Vyko įsimintina Pasaulio rotariečių kultūrinių mainų popietė. Daugelis šalių pristatė savo kultūrą. Mūsų apygardą ir Lietuvos kultūrą pristatėme dviese su Valentina. Beje, stendas ir tik vienas stalas skirtas dviems mažoms šalims – Norvegijai, kur yra 4 apygardos ir Lietuvai. Draugiškai ir šiltai dalinomės stalu, tad teko glaustai pristatyti lietuvišką paveldą – mes pasirinkome iš Nidos paplūdimio rinktą gintarą ir betarpišką bendravimą. Mums jau įprastas tautinis lietuviškas kostiumas daugeliui padarė įspūdį, teko daug pozuoti ir draugiškai fotografuotis. Vakare vyko ir paradas su tautiniais kostiumais, kur vėl sulaukėme smagaus palaikymo.
 
Pirmąsyk per Rotary Asamblėjų istoriją,  dvi dienas prie Rotary būsimųjų valdytojų prisijungė didelis būrys mūsų jaunosios kartos -  Rotaract organizacijos atstovų iš daugelio pasaulio šalių. Ne tik M.Maloney akcentavo ir skyrė  ypač didelį dėmesį Rotaract veiklai, jų aktyviam darbui, jų įtraukimo į Rotary svarbai. Abi dienas Rotaract jaunimas dalyvavo lygiomis teisėmis visose mokymo sesijose kartu su būsmais valdytojais.
 
Rotary metų tema ir pranešimai, suprantama, siejosi prie to, kad mūsų Rotary bendruomenę būtina apjungti vieningam tikslui – tarnauti pasaulio bendruomenei, kurti gerovę ir taiką.
 
Mano, kaip 2019 -2020 metų valdytojo tikslas bus panašus – apjungti mūsų Apygardos Rotary klubus ir kiekvieną Rotary bendruomenės narį bendrai kilniai veiklai. Skirti deramą dėmesį Rotaract ir Intaract kartoms.  
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę