Delfinų terapija vaikams su raidos sutrikimais

2018-12-04 « Atgal
Mažeikių Rotary klubas „LIBERTA“ mielai priėmė kvietimą dalyvauti projekte, kurį dar 2018 m. pavasarį Klaipėdos Rotary klubo „ADITĖ“ sesės norėdamos apjungti sėkmingą bendradarbiavimą su Lietuvos Jūrų muziejaus Delfinų terapijos centru, pristatė rengiamą Delfinų terapijos programą vaikams su elgesio sutrikimais, kuri padėtų formuoti naujus bendravimo įgūdžius, pažinti vaiką, formuoti pozityvaus elgesio bei savarankiškumo gebėjimus, adekvatesnį savęs, aplinkinių ir savo galimybių vertinimą. 
 
Dalyvaudamas sesių kurtame projekte klubas „LIBERTA padovanojo terapiją mažeikiškiui septynmečiui berniukui, kuriam yra nustatytas mišrus raidos sutrikimas, ataksinis cerebralinis paralyžius ir kairių smegenėlių hipoplazija. Jonukas dalyvavo terapijose lapkričio 19-30 dienomis, kartu su mama. Iš viso projekto terapijoje dalyvavo 5 vaikai su lydinčiais asmenimis.
Prie šio projekto įgyvendinimo ir terapijos septynmečiui prisidėjo Mažeikių Rotary klubas „LIBERTA“, Luminor banko Mažeikių skyriaus kolektyvas bei Jonuko giminės.
 
Berniuko tėveliai bei artimieji labai džiaugiasi ir nuoširdžiai dėkoja projekto iniciatoriams bei organizatoriams, taip pat Delfinų centro personalui, kuris parodė ypatingą dėmesingumą vaikams, Klaipėdos ir Mažeikių Rotary klubų seserims bei Luminor banko kolektyvui už skirtą paramą ir supratingumą.
 
„Tegul gerumas eina iš rankų į rankas“ (Liaudies išmintis)
Mažeikių RK „Liberta“ sesės
Nuotraukos A. Mažūnas
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę