Dr. Vygintas Grinis kviečia teikti siūlymus RI dokumentų pakeitimams

2017-08-09 « Atgal
2017 liepos 1 d. prasidėjo 3 metų (2017.07.01 – 2020.06.30)  Rotary International (RI) Teisėkūros ciklas. Rotariečiai iš viso pasaulio per savo klubus, Apygardas gali teikti RI veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus.

Teisės aktų keitimo Pasiūlymų tikslas – keisti Rotary International veiklą reglamentuojančių dokumentų (RI Konstitucija, RI Įstatai, RI Rotary klubo Standartinė konstitucija) redakcijas. Juos RI Teisėkūros Taryba nagrinės savo posėdžiuose 2019 metų Balandžio mėn. Rotary klubai, Apygarda gali teikti pasiūlymus iki 2017 Gruodžio 31 dienos, tačiau jiems turi pritarti Apygardos konferencija. Kaip žinia mūsų Apygardos konferencija vyks Spalio 21 d., todėl  visi  mūsų Apygardos 1462 klubų Pasiūlymai, kaip numatyta Apygardos 1462 įstatuose, turi būti pateikti iki 2017 Spalio 9 d.

Prieš teikiant pasiūlymus reikia susipažinti su dabar galiojančia  RI veiklą reglamentuojančių dokumentų (RI Konstitucija, RI Įstatai, RI Rotary klubo Standartinė konstitucija)  redakcija bei kokie pasiūlymai buvo nagrinėjami paskutinėje vykusioje RI Teisėkūros Taryboje 2015 metais. Kiekvienas pasiūlymas turi būti pateiktas pagal RI nustatytą formą, visos formos dalys turi būti užpildytos. Teisėkūros Taryba svarsto tik pilnai pateiktus pasiūlymus, kuriuos prieš tai nagrinėja RI Konstitucijos ir Įstatų komitetas, kuris gali netinkamai pateiktus pasiūlymus neteikti Teisėkūros Tarybai svarstyti. 
 
Rotary klubo Apygardos konferencijai pritarti teikiamas pasiūlymas turi būti apsvarstytas klubo valdyboje. Kai Apygardos konferencija pritars pasiūlymui, Apygardos valdytojas jį pateiks on-line režimu RI Konstitucijos ir Įstatų komitetui.

Rotary klubai taip pat gali teikti Rezoliucijas, kurias kartą metuose on-line susirinkimo metu nagrinėja RI Rezoliucijų Taryba kalendorinių metų pabaigoje. Rezoliucijos turi būti pateiktos iki 2018 Birželio 30 d. (bus nagrinėjamos 2018 m. pabaigoje) ir iki 2019 Birželio 30 d. (bus nagrinėjamos 2019 m. pabaigoje). Rezoliucijų tikslas – pateikti idėjas, kurios gali įtakoti Rotary International veiklas. Daugumą Rezoliucijų Tarybos priimtų Rezoliucijų nagrinėja RI Direktorių Taryba ar RI Fondo Patikėtiniai. Klubų teikiamoms Rezoliucijoms taip pat turi pritarti Apygardos Konferencija.

Trečias būdas pateikti klubo ar Apygardos požiūrį specifiniais klausymais – teikti nuo klubo prezidento ar Apygardos valdytojo Peticijas RI Direktorių Tarybai, kuri jas nagrinėja savo eiliniuose susirinkimuose (4
kartus per Rotary metus).

Kviečiu susipažinti su aukščiau minimais dokumentais anglų kalba - How to propose resolution, How to propose enachtments. Esu pasirengęs Jums talkinti rengiant Pasiūlymus, Rezoliucijas ir Peticijas.
 
Vygintas Grinis
Apygardos 1462 atstovas RI Teisėkūros Taryboje 2017-2020 metais
Kauno Rotary klubas
Dg1462-1415@rotary.lt
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę