FONDO NAUJIENOS: Apygardos fondo galimybės ir veiklos planavimas

2019-10-29 « Atgal
 
Gerbiamas klubo Prezidente, būsimasis Prezidente bei klubo Rotary fondo pirmininke,
 
Dėkojame už dalyvavimą Apygardos 1462 Rotary fondo projektuose. Nuoširdus ačiū mieloms sesėms ir broliams už kilnią klubų veiklą, darant gerus darbus.
 
Kviečiame klubus aktyviai dalyvauti ir teikti prašymus kofinansuoti vykdomus projektus ir šiais metais. Praėjusiais Rotary metais buvo skirta 21 tūkst. Eur parama 17 klubų projektų iš apygardos biudžeto lėšų bei 1 tūkst. USD Globalios dotacijos projektui „Klinikinė rankos ir kojos reabilitacijos sistema neįgaliesiems vaikams ligoninei “Lopšelis“ ir 3.220 USD PolioPlus programai iš apygardai paskirto fondo (DDF) lėšų.
 
Rotary fondo (TRF) dotacijų modelis apima apygardų dotacijas (District Grants), globalias dotacijas (Global Grants). Kad apygarda ir atskiri klubai galėtų naudotis šiuo modeliu, yra keletas reikalavimų, kuriuos turi išpildyti abi šalys. Tiek apygarda, tiek atskiri klubai, norėdami gauti TRF finansavimą, visų pirma turi kasmet įgyti kvalifikaciją. TRF apygardai 1462 suteikė kvalifikaciją šiems Rotary metams 2019 m. birželio mėn. 24 d.
                     
Seminarai apie Rotary fondo finansavimo modelį,  gerųjų patirčių analizę ,reikalavimus, kofinansavimo galimybėms, dažniausiai daromos klaidas buvo surengti Šiauliuose 2018 m. kovo mėn. 23 d. ir lapkričio 24 d.
 
Paraiškas apygardos dotacijų projektams prašome teikti tiesiogiai (on-line), prisijungus pagal šią nuorodą: www.rotaryfondas.lt .
 
                      Iš apygardos biudžete numatytų 15 tūkst. Eur pirmajame etape bus paskirta pusė lėšų. Pirmajame etape klubų prašymų pateikimo terminas iki gruodžio mėn. 1 d., o antrajame iki 2019 m. balandžio mėn. 1 d. Klubų prašymai reitinguojami remiantis dotacijų vertinimo forma ir pagal tai bus skiriamos lėšos. Parama skiriama tik klubams, įvykdžiusiems kvalifikacinius reikalavimus:
 • Klubo atstovo privalomas dalyvavimas Rotary fondo seminare.
 • Klubo kvalifikacijos susitarimo memorandumas (Club Qualification Memorandum of Understanding).
 • Klubo prezidentas ir atsakingas už Fondą asmuo (Club Foundation Chair) turi užsiregistruoti My Rotary. Kol kas tik 35 klubai iš 56 tai įvykdė.
 • Klubas turi būti sumokėjęs Rotary International ir apygardos mokesčius.
 • Klubo atskira banko sąskaita projektui. Čia turi būti klubo įnašas. Kofinansavimo intensyvumas 1:1, ne daugiau kaip 2,5 tūkst. Eur.      
 
Primename, kad paraiškoje turi būti išsamus projekto aprašymas, nurodytas projekto biudžetas bei planas kaip klubas ketina gauti projektui įgyvendinti būtiną finansavimą, nurodyti kada bus pateikta galutinė ataskaita už įvykdytą projektą. Projektai vertinami ir reitinguojami balais. Aukštesnis balas suteikiamas projektams, kuriuose aiškiai pagrindžiamas projekto reikalingumas, svarba konkrečiai visuomeninei grupei, šios grupės aprėptis, įvardijama ir pagrindžiama projekto nauda konkrečiai visuomenės grupei, kaip bus užtikrinamas teisingas dotacijų panaudojimas, numatomas projekto viešinimas.
                       
Prie globalių dotacijų (Global Grants) projektų RI Rotary fondas prisideda nuo 15 000 iki 400 000 JAV dolerių. Paraiškas šiems projektams vykdyti reikia pildyti www.rotary.org svetainėje tiesiogiai. Globalios dotacijos projektai turi būti orientuoti į šias šešias sritis:
 • Taikos užtikrinimas ir konfliktų prevencija/sprendimas;
 • Ligų naikinimas ir prevencija;
 • Vandens švarinimas ir sanitarinių sąlygų gerinimas;
 • Motinystės skatinimas bei vaiko sveikatos užtikrinimas;
 • Pagrindinio išsilavinimo, švietimo sklaida;
 • Ekonomikos bei visuomeniškumo vystymas.
 
Su geriausiais linkėjimais,
 
Virginijus Kontrimas
Apygardos RF vadovas (DRFC)
Rotary Apygarda 1462
 
 
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę