Globali dotacija mūsų Apygardai

2018-06-11 « Atgal
Birželio 8 dieną Apygardą pasiekė džiugi žinia, jog Rotary International Fondas skiria 37 900 USD dotaciją mūsų Apygardos inicijuotam Globalios Dotacijos Nr. 1743565 projektui: Suicide prevention model and its application in the municipalities of Lithuania (Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse). 
 
Tarptautinis projekto partneris - Apygarda 2305 (Norvegija). Projekto partneriai: Apygardos 2290 (Norvegija), 2240 (Čekija/Slovakija), Rotary klubai - Anykščių, Druskininkų, Kupiškio, Marijampolės, N.Akmenės, Panevežio, Pasvalio, Šilutės, Tauragės, Ukmergės, Vilkaviškio (šiuose rajonuose, su kurių savivaldybėmis pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai, 2 metus vyks projekto veiklos), Kauno, Klaipėdos Concordia 1826, Fraena, Gjovik (D2305, Norvegija), Bartoszyce-Lidzbark Warminski, Gizycko, Olsztyn, Sopot International (D2231, Lenkija), Howard West (D7620, JAV), Riga Ridzene (D2410, Latvija).
 
Mūsų Apygarda Globalios Dotacijos projektui skiria 22 200 USD, dar 13 300 USD pridėjo paminėti mūsų Apygardos Rotary klubai. Bendras projekto biudžetas - 91 700 USD.
 
Paraišką kartu su Lietuvos psichologais parengė ir atsakinėjo į Tarptautinio Rotary Fondo pareigūnų paklausimus Apygardos tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas  dr. Vygintas Grinis.
 
Nuo 2018.09.01 bus vykdomos tokios projekto veiklos:
1. analizė ir monitoringas;
2. prevencijos modelio 9-iose savivaldybėse parengimas;
3. plataus skaičiaus grupių (psichologai, socialiniai darbuotojai, policininkai, greitosios pagalbos medikai, gaisrininkai, mokytojai, bažnyčios tarnai, seniūnijų darbuotojai, bendruomenių lyderiai, kt.) mokymai kaip atpažinti riziką ir kaip veikti atskirais atvejais remiantis sėkmingai įdiegtu Kupiškio iniciatyvos algoritmu;
4. situacijų nagrinėjimas su apmokytais grupių nariais;
5. psichologinės konsultacijos 2-jų savivaldybių gyventojamas, jų šeimų nariams savižudybių atvejais;
6. RI Psichinės sveikatos iniciatyvų Rotary veiklos grupės specialisto vizitas į Lietuvą;
7. projekto viešinimas (tinklalapis, rezultatų publikavimas, konferencijos organizavimas) ir administravimas.

Savižudybių prevencija yra ilgalaikė prioritetinė Lietuvos Rotary Apygardos programa. Pirmoje Apygardos 1462 Konferencijoje'2014 ši problema buvo pristatyta mūsų rotariečiams, o jau po metų visa Konferencija'2015 buvo skirta šiai temai - "Šiandieninio lyderio vaidmuo savižudybių prevencijoje". Jos metu vienbalsiai buvo priimta rezoliucija dėl aktyvesnių ir įvairiapusiškesnių veiksmų savižudybių problemai Lietuvoje spręsti. Tai davė pradžią kryptingai ir vieningai Rotary  veiklai. Tarptautinės Rotary bendruomenės parama labai svarbi tęsiant darbus savižudybių prevencijos srityje ir perkeliant juos į tarptautinį lygį.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę