Hamburge baigėsi RI 110-oji Konvencija

2019-06-06 « Atgal
Uždarymo ceremonija birželio 5 d. baigėsi 110-oji Rotary International konvencija.
 
Jos metu prisistatė naujai išrinktas RI prezidentas, Herzogtum Lauenburg-Molin RK narys Holger Knaack, kuris taps pirmuoju vokiečiu RI prezidentu  2020-21 metais. Jis apgailestavo, kad jam staiga teko sutikti kandidatuoti į  prezidentus, kai dėl sveikatos problemų savo pareigų atsisakė Indijos atstovas Sushil Kumar Gupta, bet kartu ir džiaugėsi, kad galės skirti savo ilgametę patirti Rotary organizacijoje jos tobulinimui ir naujos strategijos įgyvendinimui. Toliau kalbėjęs išrinktasis RI prezidentas iš Alabamos RK Decatur Mark Daniel Maloney pažadėjo tęsti savo pirmtakų darbus, akcentavo Rotaract, moterų vaidmens stiprinimą savo prezidentavimo metais. Metų apžvalgą atliko RI prezidentas Barry Rasin, kuris ilgesnę laiko dalį praleido keliaudamas po 66 pasaulio valstybes, lankydamas klubus, jų vykdomus projektus, Rotaract klubus. Tarpe kitų aplankytų vietų buvo parodyta nuotrauka iš jo vizito į RI institutą Vilniuje 2019 rugsėjo mėn. ir susitikimą su Lietuvos Rotaract klubų nariais. Apžvelgdamas įvykdytus projektus paminėjo apsilankymą Jekabpilio (Latvija) ligoninėje, kur 21 Rotary klubas iš viso pasaulio apjungę savo resursus su RI Fondo parama įgyvendino Globalios dotacijos projektą ir ligoninei buvo parūpinti šiuolaikiniai neišnešiotų vaikų inkubatoriai irdiagnostinė aparatūra.
 
Lietuvos Rotariečių negausi delegacija dalyvaujanti šiemetinėje konvencijoje  birželio 4 d. aplankė Lietuvių bendruomenės būstinę Hamburge, kur susitiko su vietos lietuviais, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininke Dalia Henke.
 
Birželio 4-5 dienomis konvencijoje dalyvauta metiniame Priklausomybių prevencijos Rotary veiklos grupės susirinkime, kur pristatyta mūsų apygardos vykdoma savižudybių prevencijos programa, minimos temos turi daug bendro tarpusavyje. Lankytasi “Brandesnių projektų vystymas kartu su ne Rotary partneriais”, “Narystės stiprinimas įjungiant Rotaract į Rotary šeimą”, “Susitik su Rotary aktyviais veikiančiais nariais-jaunaisiais inovatoriais”, “Žmogiškųjų išteklių įžvalgos: klubo narių išlaikymas per psichologines sutartis“ sesijose. Per pastarąsias dienas daug  rotariečių  apsilankė ir  Psichikos ligų iniciatyvų Rotary veiklos grupės stende  #4546, domėjosi mūsų apygardos vykdomo Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ rezultatais. Stendo lankytojams buvo dalinami projektą pristatantys lankstinukai.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę