Išeistas naujas Apygardos žurnalo numeris

2019-01-07 « Atgal
Išleistas 57-asis mūsų Apygardos Rotary žurnalo numeris. Artimiausiu metu jis pasieks visus Apygardos Rotary klubus. 
 
Daug rimtų Rotary gyvenimo įvykių buvo rengiant šį mūsų bendruomenės žurnalo numerį. Visgi ryškiausias, matyt, buvo Rotary institutas, kuriame dalyvavo 15 ir 16 zonų rotariečiai. Daug pasirengimo ir atsakomybės, bet regis visi liko patenkinti ir susipažinę ne tik su Rotary lyderiais, bet ir su mūsų Vilniumi.
 
RI Prezidento Barry Rassin ir kitų pasaulio bendruomenės lyderių atvykimas į Institutą sureikšmino pastarojo darbą. Tad natūralu, jog didžiausią dėmesį žurnale skiriame RI Prezidento mintims bei kitiems bendruomenės lyderiams. Kažkas pažymėjo, jog zonose yra apie 30 apygardų ir greitu metu tokios svarbos renginio tikėtis vargu ar tenka. Tad gaila, kad Lietuvos rotariečiai ne taip gausiai dalyvavo kaip norėtųsi.
 
Kita svarbi tema - tai Apygardos apdovanojimo įsteigimas, sukūrimas bei pagaminimas. Iniciatyva kilo iš apygardos valdytojo 2017-2018 Algimanto Lukoševičiaus. Jo mintis buvo turėti savo nacionalinį apdovanojimą, kuriuos beje turi nemažai tarptautinės bendruomenės apygardų ar net klubų. Pradžioje miglota idėja, subūrus darbo grupę kaip pakomitetį ir pradėjus diskutuoti, įgavo prasmę ir pamažu gimė pavidalas. Apdovanojimas - ženklas už tarnystę bendruomenei bus skiriamas tik už konkrečius darbus, tad ateities valdytojų pareiga gerbti steigėjų valią, numatytą nuostatuose bei neleisti apdovanojimo nuvertinti. Pirmieji apdovanotieji buvo apygardos konferencijos metu, Šiauliuose. Čia publikuojame nuostatus ir ženklo atvaizdą. Ši medžiaga vėl patalpinta žurnalo centre taip, kad ją galima būtų išimti ir įsegti prie parankinių klubo dokumentų ir ankstesnės informacijos apie Rotary International apdovanojimus.
 
Naują žurnalo numerį galite rasti šioje nuorodoje.
 

Artūras Baublys
Apygardos 1462Ryšių su visuomene komiteto pirmininkas
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę