Iškilmingai inauguruotas septintasis Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo prezidentas

2014-07-28 « Atgal
Janina SUČYLIENĖ
Žmonių, sugebančių ne tik daug, sumaniai ir produktyviai dirbti, bet daugiau uždirbti ir tuo, ką turi pasidalyti su pagalbos laukiančiais Lietuvoje ir išeivijoje, susibūrusiais į Čikagos Rotary club of Chicagoland Lithuanians klubą gretos auga. Paskutiniąją birželio dieną 19 rotarių su šeimomis ir svečiais paminėjo 6-ąsias Klubo įkūrimo metines, aptarė atliktus ir apžvelgė numatytus darbus bei tradiciškai („rotate“ angl.- keistis) Linas Kliarskis prezidento regalijas perdavė jaunam verslininkui, kolegai Linui Klimavičiui. Renginys prasidėjo ir jo oficialioji dalis baigėsi rotarių priesaika: „ Ar tai tiesa; ar tai visiems priimtina; ar tai skatina gerą valią ir draugystę; ar tai naudinga visiems?“               
                          
Gyvenančių ne vien sau - daugėja
Susirinkusius pasveikino ketvirtoji Klubo prezidentė Eglė Vasiliauskienė. Ji priminė, kad 2007 metų rudenį pradėję burtis vienminčiai, po metų - 2008 m. birželio 6 –ąją, tapo visaverčiu ,,Rotary” organizacijos nariu, priklausančiu Čikagos ir pietvakarinių priemiesčių apygardai 6450, t. y. apygardai, kurioje prieš 109 metus ir gimė ,Rotary” organizacijos idėja. Pasak prelegentės, šiuo metu Lietuvių klubas vienija 27 narių, iš kurių 4 moterys. Pasak Eglės,  Klubas norėtų, kad vyrų gretas papildytų daugiau moterų, todėl jos labai laukiamos ir kviečiamos. Taip pat priminė, kad pagal ,,Rotary” tradiciją, rotarių susirinkimai vyksta kiekvieną ketvirtadienio vakarą ir trunka nuo 1 iki 2 valandų.
„Per pastaruosius veiklos metus mūsų Klubas jau spėjo finansuoti ir įgyvendinti keletą tarptautinių ir vietinių projektų, nukreiptų į Lietuvą arba į vietinę lietuvių išeivijos bendruomenę, - naudingus tautiečiams darbus vardino pranešėja. – Į Lietuvą nusiuntėm insulino pompų, Pasaulio Lietuvių Centre įsteigėm ir išlaikom lietuvišką biblioteką, pagal poreikius ir galimybes remiam lietuviškas mokyklas. Šiais metais padėjome organizuoti Marquette Parko Mergeles Marijos Parapijos bažnyčios išlaikymui skirtą koncertą.“
 
Gerumas išugdė lietuvišką Tikėjimo, Meilės ir Vilties ąžuolą
Jau ketveri metai sėkmingai tęsiamas vienas svarbiausių rotarių tarptautinis projektas, skirtas Lietuvoje cukriniu diabetu sergantiems vaikams paremti. Tai neišmatuojamu žmogiškumu, svetimo skausmo pajautimu, sergančių vaikų tėvų nevilties išjautimu gimusi mintis  išaugo į lietuvišką Tikėjimo, Meilės ir Vilties ąžuolą.
Apžvelgdamas svarbiausius darbus, p.L.Kliarskis priminė, kad cukrinis diabetas – baisi ir klastinga liga. Ligonis keletą kartų per dieną, o kartais ir naktį, turi gauti reikiamą insulino dozę: „Tas nuolatinis badymas adata kankina ir vaikus, ir tėvus. Norint to išvengti, galima naudoti modernias insulino pompas, tačiau šie aparatai brangūs, vidutinė pompos kaina yra $3,000, todėl dauguma tėvų neišgali nupirkti. Kilnių siekių vedami Klubo nariai ėmėsi organizuoti kasmetines rudens golfo žaidynes, kurių metu parduodame po $100 kainuojančius loterijos bilietus, o trims laimingiesiems tenka po $1000 piniginiai prizai (nerašyta taisyklė – Klubo nariai ar jų šeimos nariai – prizus palieka Klubo fondui. Aut. past.). Visos surinktos lėšos skiriamos Lietuvoje cukriniu diabetu sergančių vaikų būklei palengvinti“.
 
Susitelkus, galima nuveikti didelių ir kilnių darbų
Kadenciją baigęs prezidentas pasidžiaugė, kad pastarųjų metų projektas, kurio vertė išaugo maždaug iki 38,000 dol. sumos, buvo vainikuotas sėkme: „Bendradarbiaujant su Kauno Rotary klubu, Kauno sveikatos mokslų universiteto klinikų Endrokrinologijos klinikoje gydomiems mažyliams Čikagos Rąotary klubo „Chicagoland Lithuanians“ nariai mažiesiems lietuviams padovanojo 16 specialiai mažiems vaikams pritaikytų insulino pompų – programuojamus aparatus, kurie per ploną po oda pakištą adatėlę nuolat reikiamais kiekiais švirkščia insuliną.“ Klubo prezidentas Linas Klimavičius pats dalyvavo oficialiose labdaros įteikimo iškilmėse Kauno klinikose, grįžęs dalijosi įspūdžiais: ,,Ten turėjome būti visi Klubo nariai, kad savo akimis pamatytume ir širdimi pajaustume, ką išgyveno ir kokiomis nuoširdumo ir džiaugsmo ašaromis priėmė dovanas. Neįmanoma perteikti tų jausmų, tos dvasinės būsenos, atviro vaikų džiaugsmo, nesulaikomų tėvų laimės ašarų ir nenusakomo dėkingumo – toks reginys man asocijavosi su nušvitusiu Laimės žiburiu“. Baigdamas kadenciją p.Linas sakė: „Tai vienas didžiausių tarptautinių projektų mūsų „Rotary“ apygardoje, įvykdytų per pastaruosius penkerius metus ir didžiulė parama Lietuvos vaikams. O mūsų darbai sulaukė didelio Lietuvos žiniasklaidos dėmesio. Šiais metais ruošiamės padovanoti dar 30 insulino pompų. Džiugu, kad tai pavyko padaryti mūsų mažam ir dar jaunam Klubui. Tai gražus pavyzdys, kuomet susitelkus ir nuoširdžiai dirbant galima nuveikti didelių darbų“.
 
Diabetas – ne sprintas, o maratonas
Apie tai, kaip pasikeičia vaikų ir jų tėvų gyvenimas įsigijus insulino pompą, susirinkusiems buvo parodytas Lietuvoje sukurtas trumpametražis dokumentinis filmas. Vaizdo juostoje kalbėję įvairaus amžiaus vaikai, jų tėvai ir Kauno „Rotary“ klubo prezidentas, gydytojas Vytautas Ščejevas, pasakojo apie Čikagos rotarių dovanas - kaip insulino pompos pagerino mažųjų ligoniukų gyvenimo kokybę, sumažino jų kančias, o tėvams palengvino vaikų slaugą. Kalbėjęs  gydytojas pastebėjo, kad kokybiška insulino kontrolė padeda vaikus apsaugoti nuo gresiančių komplikacijų. Kad tikrai iki ašarų graudi ligoniukų ir jų tėvelių gyvenimo kasdienybė rotariams ir renginio svečiams papasakojo nuo ketverių metų cukriniu diabetu serganti iš Lietuvos atvykusi šešiolikmetė – Ieva Krivickaitė. Mergaitė pasidžiaugė, kad jau metai, kaip gyvena su programuojamu aparatu, ir tuo labai patenkinta: „Iki tol buvo subadytas visas mano kūnas, kiekvienam turėjau paaiškinti, ką ir kodėl tai darau, o dabar draugai mano, kad nešioju naują MP3 grotuvą, - šmaikštavo į ligonę nepanaši paauglė. – Suvokiau, kad diabetas - ne liga, o gyvenimo būdas, kuri turi įveikti ne kaip sprinterė, o kaip maratonininkė...“
 
Padėdami kitiems, padedame sau
Lietuvių „Rotary“ klubas taip pat remia žiniomis ir finansiškai Brandermill Rotary klubo (VA) ir vieno iš Kauno „Rotary“ klubų vykdomą projektą Kauno klinikų Vaikų reabilitacijos centrui paremti. Centrui nupirkta ir nusiųsta reabilitacinė įranga, skirta vaikų po įvairių ligų ir traumų judėjimui atstatyti. Klubas kiekvienais metais aukoja 3,000–4,000 dol. Rotary Foundation ir ,,Rotary End Polio Now” fondui, mažesnėmis sumomis prisideda prie kitų mūsų apygardos klubų vykdomų projektų, dalyvauja visuose apygardos bendruose renginiuose, kitų klubų renginiuose ir šventėse, remia PLC, lietuviškas mokyklas bei kitas lietuviškas organizacijas ir renginius.
Prezidentas L. Klimavičius pasidžiaugė, kad per šešerius metus Lietuvių „Rotary“ klubas įvairiems labdaros projektams ir paramai išleido beveik per $100,000 savų ir surinktų lėšų, neskaitant narių paaukoto laiko ir neatlyginamo darbo valandų. Pasak p.Lino, Klubas nedeklaruoja skaičių, rotarių veiklos esmė – komandinis darbas: „Kartu veikdami, po truputį galime atlikti didelius darbus, o padėdami kitiems, kartu padedame ir sau – augame, tobulėjame kaip asmenybės, kaip visaverčiai lietuvių ir atsakingi savo gyvenamosios vietos bendruomenės nariai“. Jaunas verslininkas pastebėjo, kad ženkliai didesnę vertę turi ne skaičiai, o tai, kas slypi už jų – tai Klubo narių, kitų rotarių, pagalbininkų, rėmėjų neatlyginamas darbas, paaukotas laikas, sumanymai, pasišventimas, komandinis darbas bendraminčių būryje, tikslo siekimas, džiuginantys rezultatai ir įgyvendinti projektai. „Visa tai mums, rotariams, suteikia gyvenimo prasmę ir pilnatvę, skatina tobulėti patiems ir tobulinti visuomenę, kurioje gyvename“, - su begaliniu tikėjimu ir viltimi apie Klubo paskirtį kalbėjo inauguruotas prezidentas.
 
Stiprybė vienybėje
Klubas labai dėkingas visiems, kurių parama ir dalyvavimas padėjo įgyvendinti patį svarbiausią sumanymą – padėti Lietuvoje gyvenantiems ir cukriniu diabetu sergantiems iki 21 – erių metų vaikams padovanoti insulino pompas. Deja, tik dvi Europos valstybės  - Lietuva ir Latvija  nešelpia insulino pompų įsigijimo.
Klubo nariai taria nuoširdų ačiū visiems visų golfo žaidynių sponsoriams, darbuotojams bei dalyviams, be kurių geranoriškumo ir paramos šie projektai nebūtų net prasidėję. Taip pat Klubo nariams, aukojusiems savo pinigus ir laiką; Kauno Rotary klubui; Kauno klinikoms ir jų gydytojams; Darien Rotary klubui; Westmont Rotary klubui; River Forest Rotary klubui; Rotary apygardos 6450 vadovybei; Rotary Foundation ir visiems, prisidėjusiems prie visų minėtų projektų sėkmingo įgyvendinimo.
 
Straipsnis publikuotas leidinyje "Amerikos Lietuvis".

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę