Išleistas naujas Apygardos žurnalo numeris

2017-07-26 « Atgal
Išleistas 55-asis Rotary žurnalo numeris. Artimiausiu metu jis pasieks visus Apygardos Rotary klubus. 
 
Šiame numeryje rasite naujojo Apygardos Valdytojo Algimanto Lukoševičiaus inauguracijos akimirkas, GSE mainų dalyvių įspūdžius, Interact suvažiavimo atgarsius ir daugelį kitų temų. Elektroninę žurnalo versiją skaitykyte čia.
 
Rotary žurnalas yra leidžiamas 2 kartus per metus 1500 egzempliorių tiražu. Visus numerius galite rasti šioje nuorodoje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę