Išrinkta Nominuota Apygardos Valdytoja 2020-21 metams

2018-06-07 « Atgal
Informuojame, kad "Nominacinio komiteto Apygardos 1462 Valdytojui 2020-21 Rotary metams išrinkti" sprendimu Nominuota Apygardos Valdytoja paskirta Vilniaus tarptautinio Rotary klubo narė Viktorija Trimbel.  
 
Vadovaujantis Apygardos įstatais ne mažiau kaip 5 Rotary klubai per 15 dienų po pranešimo paskelbimo RI Apygardos 1462 internetinėje svetainėje dienos gali pateikti alternatyvaus kandidato į Nominuotą Apygardos Valdytoją kandidatūrą. Šiai kandidatūrai turi būti pritarta visų kandidatūrą teikiančių Apygardos klubų susirinkimuose, pateikiant Apygardos Valdytojui susirinkimų protokolus.
 
 
Algimantas Lukoševičius
Apygardos 1462 Valdytojas 2017/2018, Panevėžio RK
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę