Išrinktas Nominuotas Apygardos Valdytojas 2019-20 metams

2017-04-09 « Atgal
Informuojame, kad Nominacinio komiteto Apygardos 1462 Valdytojui 2019-20 Rotary metams išrinkti sprendimu Nominuotu Apygardos Valdytoju išrinktas Klaipėdos Rotary klubo ,,Concordia 1826'' narys ARŪNAS BURKŠAS.
 
Vadovaujantis Apygardos įstatais ne mažiau kaip 5 Rotary klubai per 15 dienų po pranešimo paskelbimo RI Apygardos 1462 internetinėje svetainėje dienos gali pateikti alternatyvaus kandidato į Nominuotą Apygardos Valdytoją kandidatūrą. Šiai kandidatūrai turi būti pritarta visų kandidatūrą teikiančių Apygardos klubų susirinkimuose, pateikiant Apygardos Valdytojui susirinkimų protokolus. 
 
Pagarbiai,
Rolandas Statulevičius
Apygardos 1462 Valdytojas 2016/2017, Vilniaus RK

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę