Išrinktas Nominuotas Apygardos Valdytojas 2021-22 metams

2019-06-06 « Atgal
Informuojame, kad Nominacinio komiteto Apygardos 1462 Valdytojui 2021-22 Rotary metams išrinkti sprendimu Nominuotu Apygardos Valdytoju išrinktas Šiaulių Rotary klubo narys Evaldas Vaineikis. 
 
Vadovaujantis Apygardos įstatais ne mažiau kaip 5 Rotary klubai per 15 dienų po pranešimo paskelbimo RI Apygardos 1462 internetinėje svetainėje dienos gali pateikti alternatyvaus kandidato į Nominuotą Apygardos Valdytoją kandidatūrą. Šiai kandidatūrai turi būti pritarta visų kandidatūrą teikiančių Apygardos klubų susirinkimuose, pateikiant Apygardos Valdytojui susirinkimų protokolus.
 
Virginijus Šniukas
Apygardos 1462 Valdytojas 2018/2019, Šiaulių RK ,,Saulė‘‘
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę