Įvyko Apygardos Valdybos posėdis

2016-12-17 « Atgal
Š.m. gruodžio 8 d. įvyko Apygardos Valdybos posėdis, kuriame dalyvavo RI Apygardos 1462 valdytojas Rolandas Statulevičius, buvęs Apygardos 1462 Valdytojas 2015-2016 m. Antanas Čepys, išrinktasis Apygardos 1462 Valdytojas 2017-18 m. Algimantas Lukoševičius, nominuotasis Apygardos Valdytojas 2018-19 m. Virginijus Šniukas, Apygardos 1462 Iždininkas Valentinas Vaškevičius, Apygardos Viešųjų Ryšių Komiteto pirmininkas Artūras Baublys ir RI Apygardos Atsakingoji sekretorė Edita Katinaitė-Kalčiūnienė.
 
Posėdžio metu buvo sutarta dėl Apygardos inicijuotos savižudybių prevencijos programos įgyvendinimo eigos, dėl 2017 -18  Apygardos  biudžeto projekto parengimo, dėl Apygardos aktyvo rezervo sudarymo, taip pat priimti sprendimai dėl RI Apygardos 1462 Valdytojo regalijų draudimo, pasiruošimo Rotary Fondo 100-mečio ir Lietuvos valstybingumo 100-mečio renginiams, pasikeista nuomonėmis dėl š.m. spalio 14-15 d.d. vykusios Apygardos Konferencijos ir siūlymų ateinančių Apygardos Konferencijų rengimui bei kiti Apygardos veiklos einamieji klausimai.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę