Klaipėdos krašto RK prezidentų “Vėlyvieji pusryčiai”

2017-04-24 « Atgal
Vėlyvą gražaus sekmadienio rytą Klaipėdoje, “Amberton” viešbučio restorane prie bendro pusryčių stalo susėdo Klaipėdos krašto Rotary Klubų prezidentai kartu su Mažeikių “Libertos”, Šiaulių “Harmonijos” prezidentėmis bei Apygardos Valdytoju Rolandu Statulevičiumi, buvusiuoju valdytoju Antanu Čepiu, būsimuoju Valdytoju Algimantu Lukoševičiumi. Tai Klaipėdos krašto klubų sueigos formatas bendriems reikalams aptarti bei paskleisti svarbią informaciją koordinuojant įvairias rotarietiškas veiklas.
 
Br. Rimantas Taraškevičius pristatė pajūrio rotariečių ruošiamą dovaną miestui, miestiečiams ir miesto svečiams Lietuvos Nepriklausomybės 100-ečio proga – “Senamiesčio planą”, nutapytą ant vieno iš senamiesčio pastato fasadų. Tai po ilgų diskusijų priimtas bendras sprendimas kaip pažymėti prasmingą Lietuvai datą. Br. Rimantas informavo apie darbų eigą ir išreiškė viltį, kad projektas gali būti baigtas dar šiais metais Jūros šventės metu.
 
Taip pat buvo apžvelgti bendri klubų vykdomi projektai. Valdytojas Rolandas Statulevičius paiminėjo apie Apygardos mastu vykdomas iniciatyvas ir paragino klaipėdiečius aktyvia jose dalyvauti. Būsimasis Valdytojas Algimantas Lukoševičius pasidalino informacija apie rudenį vyksiančios Rotariados paruošiamuosius darbus.
 
Info parengė RK CONCORDIA 1826
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę