Kviečiame prisijungti prie naujų Apygardos darbo grupių

2019-07-10 « Atgal
Naujasis Apygardos 1462 Valdytojas Arūnas Burkšas pradėjo metus sudarydamas 3 darbo grupes, kurios rengs Apygardos įstatų papildymo projektą, Apygardos strateginio plano 2020-25 metams projektą bei Apygardos valdymo procedūrų vadovo projektą.
 
Įstatų rengimo darbo grupei vadovaus dr. Vygintas Grinis iš Kauno RK, strateginio plano ir valdymo procedūrų rengimo darbo grupėms - Antanas Čepys iš Šilutės RK
 
Visi Apygardos rotariečiai, turintys idėjų, yra mielai kviečiami susisiekti su darbo grupių nariais ir pasidalinti savo įžvalgomis bei patirtimi.
 
Apygardos Valdytojo potvarkius galite rasti vidinėje www.rotary.lt skiltyje, skirtoje prisijungusiems prie puslapio nariams (Informacija -> Dokumentai ir sąskaitos -> Apygardos 2016-2019 metų protokolai ir potvarkiai).
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę