Kviečiame Rotaract klubus teikti paraiškas finansavimui gauti

2019-09-03 « Atgal
Vilniaus Senamiesčio Rotary klubas inicijuoja projektą „Rotary ir Rotaract – kartu“. Šiuo projektu siekiama išrinkti geriausią Rotaract klubų siūlomą projektą, kurį rotariečiai rems tiek finansiškai, tiek ir kitais būdais.   
 
Pirmaisiais  metais  Vilniaus Senamiesčio RK šiam  projektui  skirtų  2.000€,  antraisiais  – 3.000€. Esant poreikiui, tikimąsi pritraukti kofinansavimą iš kitų Lietuvos Rotary klubų, o gal ir iš Apygardos bei Danijos klubų.
 
Projekto etapai ir reikalavimai:
- Nuo 2019.09.01 iki 2019.09.15 Rotaract klubai siunčia savo projektų pasiūlymus Vilniaus senamiesčio Rotary klubui (info@vilniaussenamiesciork.lt).
Turi būti pateiktas siūlomo projekto aprašymas (su siektinais tikslais ir sėkmes matavimo rodikliais, su preliminariais finansiniais paskaičiavimais bei išdėstytais laike projekto įgyvendinimo etapais). Pageidautina ir projekto santrauka, kuri turėtų tilpti į 4-5 skaidres.
- 2019.10.15 Vilniaus Senamiesčio RK išrinks ir paskelbs, kuris Rotaract projektas bus remiamas.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę