Moterų forumas "Gera daryti gera"

2018-11-02 « Atgal
Taip kaip obelis rudeniop subrandina savo vaisius, taip ir Mažeikių Rotary klubo „Liberta“ moterys subrandino sodrų ir vaisingą dviejų dienų Moterų forumą, skirtą Lietuvos Rotary klubų moterims. Forume dalyvavo Biržų RK, Šiaulių „Harmonijos“, Klaipėdos „Aditės“, Klaipėdos „Karalienės Luizės“, Šilutės „Inner Wheel“, Tauragės „Inner Wheel“ klubai, Mažeikių RK vidinio rato moterys bei būsimasis 2019-2020 m. Lietuvos Rotary apygardos valdytojas Arūnas Burkšas su žmona iš Klaipėdos RK „Concordia 1826“. Mažeikių Interact klubo merginos taip pat mielai sudalyvavo forume ir pagelbėjo jo metu.
 
Neatsitiktinai forumo ašimi ir varomąja jėga tapo Marijos Pečkauskaitės „Šatrijos Raganos“ žodžiai „Gera daryti gera“.  Kaip žinia, Marija Pečkauskaitė mūsų kraštuose buvo pirmoji moteris labdarė, kuri išsiskyrė savo nesavanaudiškumu, įvairiapusiškumu, pagarba kitiems, lyderyste ir buvo tikra to meto rotarietė.  Forumo metu jai buvo skirta nemažai dėmesio.
 
Pirmąją forumo dieną Rotary moterys buvo pakviestos klausytis paskaitos apie Mariją Pečkauskaitę Renavo dvare ir aplankė dvaro ekspoziciją. Paskaitos lektorė Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijos direktorė R. Širvinskienė kalbėjo jog ši dvariška aplinka leidžia pajausti kokia išsilavinusi, apsiskaičiusi ir šviesi pana Marė (taip rašytoją vadino vietiniai gyventojai) buvo, o tuo pačiu kaip paprastai ir žemiškai ji bendravo ir globojo vargo ir neturto prislėgtuosius. R. Širvinskienė dalijosi patirtimi kaip Židikų gimnazijoje yra saugoma rašytojos dvasia, kaip mokytojai moko mergaites būti oriomis, kilniomis ir dėmesingomis sau pačioms ir aplinkiniams. Tiek mokyklos, tiek miestelio bendruomenė stengiasi savo augančiam jaunimui įdiegti savanorystės ir pagalbos kitam jausmą ir moko suvokti šio jausmo būtinumą.
 
Prasmingai praleidus laiką Renavo dvare moterys tęsė pažintį su Mažeikių kraštu AB „Orlen Lietuva“ gamykloje. Kristina Gentvilė, atstovė spaudai, labai žaismingai ir įdomiai pristatė gamyklą, parodė saugaus elgesio gamykloje filmuką, atsakė į rūpimus klausimus ir prisiminimui kiekvienam klubui įteikė po simbolinę dovanėlę.
 
Forumo pradžią vainikavo filmas apie Mažeikių Rotary klubo „Liberta“ veiklą, kurį sukūrė ir sumontavo operatorius Gediminas Janka ir himnas, kuriam žodžius parašė poetė mažeikiškė Jūratė Norvaišienė, muziką sukūrė Antanas Dargis, o aranžuotę atliko iš Mažeikių kilusi dainininkė Jūratė Miliauskaitė.
 
Pirmąjį vakarą užbaigė J. Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro spektaklis „Amžinos moterys“, kuris labai jautriai palietė kiekvieną iš mūsų. 12 moterų aktorių - tai 12 reikšmingų istorinių asmenybių Lietuvai - einančių per 12 mėnesių ir atskleidžiančių moters gyvenimo kelio trapumą, pažeidžiamumą, prasmės ir meilės ieškojimą, tuo pat metu ir jo reikalingumą visuomenėje. Kiekviena iš salėje esančių moterų, giliai ir santūriai prisiminėme ir išjautėme svarbiausias savo gyvenimo akimirkas. Kiekviena atradome save, savo situaciją.
 
Antrosios dienos forumui prasmę suteikė kunigas Klemensas Jaraminas dalindamasis patirtimi iš asmeninio gyvenimo ir džiaugdamasis, kad apie gerus darbus, nuveiktus Mažeikių kraštui yra kalbama ir tie darbai yra svarūs.
 
Apie iškilias ir reikšmingas moteris Mažeikių krašte kalbėjo ir Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris, paminėdamas, kad kiekviena jų savo laikmečiu paliko reikšmingą indėlį Mažeikių miestui ir jo kraštui.
 
Auditorija šiltai priėmė mažeikių krašto žolininkę Jadvygą Balvočiūtę, kuri dalijosi savo patirtimi, kaip svarbu yra išgirsti kokios žolelės ar mišinio reikia vienam ar kitam besiskundžiančiajam savo negalavimais.
 
O aktorė, TV laidų ir projektų vedėja Jurgita Jurkutė-Širvaitė pasidalijo patirtimi, kaip savo asmeniniu pavyzdžiu ir veikla visuomenėje gali padėti aplinkiniams patekusiems į emocinio nestabilumo liūną. Jurgita kalbėjo kaip svarbu būti atviram su namiškiais ir leisti jiems kalbėti, o dar svarbiau juos beatodairiškai mylėti. O išgyvenus praradimus ir netektis, nebijoti stabtelti, susivokti ir padėti aplinkiniams apie tai kalbant ir dalijantis patyrimais. Jos šypsena veide ir širdyje forumo metu liudijo, kad jai gera daryti gera.
 
Savo patirtimi ir nuveiktais darbais dalijosi Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė ir tautinių šokių ansamblio „Kauškutis“ meno vadovė Jolanta Tendienė. Nė vienas kraštietis nepaneigs, kad jos vadovaujamas ansamblis „Kauškutis“ tampa Lietuvos ambasadoriumi užsienyje ir taip neša žinią apie Lietuvos kraštą, jo istoriją – šokio žingsneliu. Vadovaujant Jolantai kolektyvas yra pelnęs aukščiausius nacionalinius ir respublikinius įvertinimus. 2012 metais įteikta respublikinė nominacija „AUKSO PAUKŠTĖ“, kaip garbės ir įvertinimo ženklas. 2016 metais choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“ tapo laureatu Nacionaliniame Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurse „AGUONĖLĖ“. Ruošiantis 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan Tos..“ Jolanta Tendienė buvo viena pagrindinių baletmeisterių kūrusių programą Šokių dienai „Saulės rato ritimai“.
 
Forumo viešnia, buvusi Mažeikių Verslininkų Asociacijos 2015-2016 metų prezidentė, UAB „Mažeikių Varduva“ generalinė direktorė, rotariečio žmona Gražina Bartkevičienė kalbėjo, kad jos gyvenime padėti kitiems yra įprasta ir natūralu. O visas gyvenimo siunčiamas aplinkybes ir permainas priima atvira širdimi. Svarbu paminėti, kad būtent jos vyras buvo iniciatorius įkuriant Rotary klubą Mažeikiuose, o Gražina šią vyro idėją palaikė.   
 
Miela buvo klausytis kaip nauja kryptimi pasuko ir jaunimui atidavė save bei įtraukė vyrą į šią veiklą Jūratė Gineitienė, kuri yra Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ įkūrėja. Tai unikalus projektas vaikams Žemaitijoje. Forume Jūratė kalbėjo apie jo tęstinumą ir plėtrą. Diskusijoje dalyvavusi viena „Libertos“ sesių dalijosi mintimis apie sveikos mitybos reikalingumą kasdieniame gyvenime. Cerebrinio paralyžiaus asociacijos prezidentė Zofija Valatkienė pasidžiaugė, kad dabar ši asociacija vienija per 70 mažeikiškių, ir jie yra reikalingi ir matomi miestui.
 
Dvasinio kelio ieškojimais ir patirtimi dalijosi P. Korėjos Kouk-Sun-Do praktikos mokytoja Violeta Rozgienė. O gilią Ziwei Feng Shui Akademijos išmintį atskleidė Alena Himbickaya. Tai sėkmės metafizikos projekto vadovė, Kiniečių astrologijos Czy Bey Do Šu dėstytoja ir oficiali atstovė Malaizijoje, turinti net 18 metų darbo patirtį. Bendraudama su auditorija ir dalindamasi savo įžvalgomis Alena atkreipė dėmesį, kad šis mokslas tūkstančius metų buvo prieinamas tik Tolimųjų Rytų imperatoriškosioms šeimoms. Keletas dešimtmečių, kaip šia išmintimi yra dalijamasi su visu pasauliu. Ir kuo labiau ji dirba ir gilinasi į šią Senovės Kinų astrologijos kryptį, tuo dažniau atranda, kad astrologija, žvaigždės ir žmogaus gimimo metai, vieta bei valanda turi didelį poveikį žmogaus gyvenimui. Užsimezgus šiai gražiai draugystei Alena sutiko atvykti į Lietuvą dar šiemet ir pravesti seminarą apie ateinančių 2019-ųjų metų astrologines tendencijas.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę