Mūsų Apygardai penkeri!

2019-04-11 « Atgal
Lygiai prieš 5-erius metus, 2014 m. balandžio 11 d., Lietuvos Rotary organizacijos Asamblėjos visuotiniu rotariečių  sprendimu, Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti mūsų nepriklausomos Apygardos Įstatai. Būtent šią dieną asociacija ‘Rotary International Apygarda 1462‘‘  pradėjo oficialią veiklą Lietuvoje. Pagal Rotary International kalendorių, 2014 m. liepą, prasidėjus naujiesiems Rotary metams, Apygardos vadovu buvo patvirtintas pirmasis Valdytojas Vygintas Grinis.
 
Noriu visus pasveikinti šia proga ir pasidžiaugti, kad per šį laikotarpį mes gerokai išaugome, sustiprėjome ir šiandien Apygardoje turim 55 energingus ir aktyviai veikiančius Rotary klubus, vienijančius 1611 narių. Negaliu nepaminėti 11 Rotaract ir 15 Interact klubų, kurie yra motyvuoti jauni žmonės, skatinantys ir mus visus nuolat augti, tobulėti, veikti ir keistis. 
 
Apygardos veiklą pradėjome tuometiniu Rotary šūkiu ‘‘Light up Rotary‘‘, kurį paskelbė 2014-2015 metų Rotary International Prezidentas Gary C.K. Huang. Tai puikiai tiko naujos Apygardos tikslams suformuoti: įžiebti Apygardos 1462 veiklas bei naujus klubus, pritraukti daugiau narių į klubus, užsidegti Rotary judėjimu ir tarnyste, įžiebti naujų projektų pradžią bei nušviesti Lietuvos rotariečių atliktus darbus.
 
Vėliau sekė vienas už kitą iškalbingesni šūkiai, kviečiantys mus Būti Dovana Pasauliui, Tarnauti Visuomenei, Skatinti Pokyčius ir Būti Įkvėpėjais. Manau, kad mums tai pavyko ir už tai dėkojame visiems buvusiems bendros Pietų Danijos-Lietuvos  Apygardos 1460 valdytojams, pareigūnams, įkvėpusiems pasitikėjimu savimi ir prisidėjusiems kuriant nepriklausomą Apygardą, Apygardos 1462 valdytojams, aktyvui, kurie savo energija ir  kompetencija įtvirtino šį pasitikėjimą ir pripažinimą Rotary International organizacijoje.  Ir, žinoma, nuoširdžiai  dėkoju jums visiems, mielos Sesės ir Broliai rotariečiai. Mūsų klubai yra ir bus mūsų rotarietiško gyvenimo prasmė ir pagrindas.
 
Tad dar kartą šia gražia proga noriu pasidžiaugti kartu su Jumis visais ir palinkėti optimizmo, darnos, nuolatinio noro tobulėti, priimti gyvenimo iššūkius, mokėti pasidžiaugti ir pasinaudoti mums suteiktomis galimybėmis.
 
Šią gražią ir prasmingą šventę,  rotarietiškų metų ciklo kaitoje, paminėkime prasmingais tarnavimo visuomenei pavyzdžiais ir gerais darbais.
 
Būkime Įkvėpėjais!
 
 
Apygardos valdytojas Virginijus Šniukas
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę