Padėka už išpildytą Jono Vozbuto svajonę

2017-11-27 « Atgal
2017 m. lapkričio 8 diena - ko gero viena iš laimingiausių mūsų sūnaus, Jono Vozbuto, gyvenime. Tą dieną išsipildė jo didžiausia svajonė - jis pagaliau sulaukė seniai užsakyto, t.y. dar 2016 metų gruodžio mėnesį, mygtukinio akordeono. Dar tokio laimingo savo vaiko mums neteko matyti!
 
Priešistorė, kodėl šis naujas – didesnis instrumentas buvo reikalingas jau dabar, yra tokia.  Aišku Jonui pagal savo amžių galima buvo drąsiai groti dar kelis metus su savo senuoju -  96 bosų akordeonu. Bet, kadangi berniukas palyginti savo nedideliame amžiuje jau groja muzikos akademijos studentų repertuaro kūrinius, dalyvauja prestižiniuose konkursuose, festivaliuose ir koncertuose ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje užsienio šalių reprezentuoja savo šalį, senojo akordeono techninės galimybės nebeleidžia techniškai ir gerai atlikti sudėtingų kūrinių. Todėl ir kilo sumanymas įsigyti naują, didesnį, 120 bosų, su didesnėmis techninėmis galimybėmis, italų firmos mygtukinį akordeoną - PIGINI Convertor 55/B de Luxe E. Kadangi Jonui muzikuoti akordeonu labai patinka ir sekasi, jo noras, motyvacija, užsidegimas ir užsispyrimas yra toks didžiulis, todėl ir pažadėjome sūnui, kad jo svajonė – turėti naują instrumentą – bus išpildyta. Labai norėjome, kad jis galėtų dar labiau tobulėti kaip muzikantas ir jo motyvacija groti būtų dar didesnė.
 
Kelias iki šio instrumento įsigijimo buvo palyginti netrumpas ir ne toks jau lengvas. Nors instrumentas jau ir buvo užsakytas gamybai, reikėjo gerokai pasukti galvą kaip atrasti lėšų jo įsigijimui, nes instrumento kaina nemaža – net 9500 eur. Iššūkis, mums kaip tėvams, buvo labai didelis ir galvojome, kad bus labai sunku surinkti tokią sumą ir įgyvendinti sūnaus svajonę.  Tačiau.... Mažeikių Rotary klubo, kuris Joną remia nuo 2016 metų, pasiūlyta pagalba ir idėja - surengti Jono koncertą – rečitalį  „Jonas ir draugai“ Mažeikių miesto visuomenei ir miesto svečiams ir jo metu surinkti lėšas instrumentui,  mums pasirodė priimtina ir tiesiog kaip iš dangaus nusileidusi Dievo dovana. Koncerte buvo sumanyta pakviesti dalyvauti ir daugiau atlikėjų – tai Šiaulių kamerinis orkestras, Jono scenos partneris – septyniolikmetis akordeonistas Vilius Mažeika ir Jono draugė iš Tauragės, vienuolikametė smuikininkė – Agnė Gečaitė. Koncertą vesti buvo paprašyta žaviosios Šiaulių Sondeckio gimnazijos fortepijono mokytojos-ekspertės Raimondos Sližienės.
 
Šios idėjos pagrindiniai generatoriai  - Mažeikių Rotary klubo buvęs ir esamas prezidentai – Virgilijus Radvilas ir Remigijus Jurkus, Jono akordeono mokytoja – Vaida Mikalauskienė ir visas Mažeikių Rotary klubas įdėjo labai daug pastangų, kad įvyktų šis koncertas. Didelės pagalbos ir palaikymo sulaukėme iš daug miesto žmonių. Miesto savivaldybė suteikė galimybę koncertą surengti Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Prie koncerto anonsavimo prisidėjo nemažas būrys geranoriškai nusiteikusių žmonių, Jono muzikos gerbėjų. Miesto žiniasklaida ir vietinė televizija plačiai per visas žiniasklaidos priemones plačiai anonsavo įvyksiantį 2017 m. balandžio 21 d. koncertą. Mažeikių Rotary klubo žmonės kabino mieste afišas, elektroninėje erdvėje išsiuntinėjo kvietimus kitų miestų Rotary klubams, miesto organizacijoms. Prieš koncertą Mažeikių Rotary klubo nariai ir Mažeikių Rotaract jaunimas pasitiko visus koncerto dalyvius, dalino koncerto programas ir ragino aukoti Jono instrumentui. Mažeikių Rotary klubo pagalba ir surinktomis lėšomis kartu su Jonu buvo pakviestas koncertuoti Šiaulių kamerinis orkestras, pakviestas fotografas, kuris įamžino koncerto akimirkas, taip pat sudaryta sutartis su UAB Mediafon, kuris suteikė galimybę visiems norintiems aukoti instrumentui pinigus visą mėnesį: prieš koncertą, koncerto metu ir po koncerto skambučiais ir SMS žinutėmis.
 
Nors iš pradžių mes buvome nusiteikę skeptiškai dėl koncerto klausytojų skaičiaus ir susidomėjimo, koncerto sėkmės, bet galutiniame rezultate pamatėme, kad organizacijos ir žmonės nėra abejingi gabių vaikų talentui ir žmonių palaikymas yra didžiulis. Labai džiaugėmės koncerto sėkme, žmonių geranoriškumu ir tuo, kad pagrindinis tikslas – Jono svajonės įgyvendinimas – buvo pasiektas! Bendra paramos suma surinkta instrumentui – 9685 eur.
Dar kartą, tariame didžiulį AČIŪ visai organizacinei komandai, Rotary klubams ir visiems geriems žmonėms prisidėjusiems prie Jono svajonės išpildymo!!!
 
Rasa Vozbutienė
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę