Pasikeitimai viešųjų ryšių komiteto sudėtyje

2020-01-07 « Atgal
Pranešame, kad Viešųjų ryšių komiteto pirmininkas Artūras Baublys atsistatydina iš komiteto pirmininko pareigų.
 
Dėkoju Artūrui Baubliui už bendruomeniškumą, jo nuveiktus darbus, kuruojant viešųjų ryšių klausimus Apygardoje bei organizuojant žurnalo ,,Lietuvos Rotary‘‘  leidybinius darbus. Linkiu geros kloties bei kūrybinio polėkio.  
 
Įpusėjus 2019-2020 Rotary metams bus išrinktas Viešųjų ryšių komiteto pirmininkas tik tam laikui, kuris buvo likęs atsistandinusiam komiteto pirmininkui, tai yra pusės metų kadencijai.  
 
 
RI Apygardos Valdytojas 2019-2020
Arūnas Burkšas
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę