Prasideda Rotary International teisėkūros 3 metų ciklas

2020-04-27 « Atgal
2020 liepos 1 d. prasideda 3 metų (2020.07.01 – 2023.06.30)  Rotary International (RI) Teisėkūros (COL)  ciklas. Rotariečiai iš viso pasaulio per savo Rotary klubus, Apygardas gali teikti Pasiūlymus ir Rezoliucijas kaip keisti  RI veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
 
Teisės aktų keitimo Pasiūlymų tikslas – keisti Rotary International veiklą reglamentuojančių dokumentų (RI Konstitucija, RI Įstatai, RI Rotary klubo Standartinė konstitucija) redakcijas. Juos RI Teisėkūros Taryba nagrinės savo posėdžiuose 2022 metų balandžio mėn.  
 
Rotary klubai, Apygarda gali teikti Pasiūlymus iki 2020 gruodžio 31 dienos, jiems turi pritarti Apygardos konferencija. Mūsų Apygardos konferencija planuojama spalio 23 d., todėl  visi  mūsų Apygardos 1462  klubų Pasiūlymai  turi būti pateikti iki 2020 spalio 11 d.  
 
Prieš teikiant Pasiūlymus reikia susipažinti su dabar galiojančia  RI veiklą reglamentuojančių dokumentų (RI Konstitucija, RI Įstatai, RI Rotary klubo Standartinė konstitucija)  redakcija bei kokie pasiūlymai buvo nagrinėjami paskutinėje vykusioje RI Teisėkūros Taryboje 2019 metais. Kiekvienas Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant  RI nustatytą formą. Teisėkūros Taryba svarsto tik pilnai pateiktus Pasiūlymus, kuriuos prieš tai nagrinėja RI Konstitucijos ir Įstatų komitetas, kuris gali netinkamai pateiktus Pasiūlymus neteikti Teisėkūros Tarybai svarstyti.  
 
Rotary klubo Apygardos konferencijai pritarti teikiamas Pasiūlymas turi būti apsvarstytas ir jam turi pritarti klubo valdyba. Kai Apygardos konferencija pritars Pasiūlymui (ams), Apygardos valdytojas arba Apygardos COL atstovas jį (juos) pateiks on-line režimu RI Konstitucijos ir Įstatų komitetui. 
 
Rotary klubai taip pat gali teikti Rezoliucijas, kurias kartą metuose nagrinėja RI Rezoliucijų Taryba on-line susirinkimo metu kalendorinių metų pabaigoje. Rezoliucijos turi būti pateiktos iki 2020 birželio 30 d. (bus nagrinėjamos 2020 m. pabaigoje), iki 2021 birželio 30 d. (bus nagrinėjamos 2021 m. pabaigoje), iki 2022 birželio 30 d. (bus nagrinėjamos 2022 m. pabaigoje). Rezoliucijų tikslas – pateikti idėjas, kurios gali įtakoti Rotary International veiklas. Daugumą Tarybos priimtų Rezoliucijų nagrinėja RI Direktorių Taryba ar RI Fondo Patikėtiniai. Klubų teikiamoms Rezoliucijoms taip pat turi pritarti Apygardos Konferencija.
 
Trečias būdas pateikti klubo ar Apygardos požiūrį specifiniais klausymais – teikti nuo klubo prezidento ar Apygardos valdytojo Peticijas RI Direktorių Tarybai, kuri jas nagrinėja savo eiliniuose susirinkimuose (4 kartus per Rotary metus). 
 
Kviečiu susipažinti su aukščiau minimais dokumentais anglų kalba. Esu pasirengęs Jums talkinti rengiant Pasiūlymus, Rezoliucijas ir Peticijas.  
 
 
Vygintas Grinis
Apygardos 1462 atstovas RI Teisėkūros Taryboje 2020-2023 metais
Kauno Rotary klubas
dg1462-1415@rotary.lt
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę