RK "Concordia 1826" svečiai – GSE mainų programos dalyviai ir Apygardos 1860 Valdytojas Dirk Jesinghaus

2017-06-07 « Atgal
Šio trečiadienio vakaro RK „Concordia 1826“ susirinkime lankėsi GSE mainų programos dalyviai ir Apygardos 1860 Valdytojas Dirk Jesinghaus. Svečiai pasidalino informacija apie jų Apygardoje esamą ekonominę bei švietimo situaciją. 
 
Buvo įdomu sužinoti, kad Vokietijoje studijuojančių aukštosiose mokyklose skaičius per pastaruosius penkis metus beveik padvigubėjo. Apygardos Valdytojas pristatė savo Rotary Klubų problemas ir apgailestavo, kad kaip ir visame pasaulyje, taip ir Vokietijoje rotariečių amžiaus vidurkis tebeauga. Pernelyg mažai steigiasi jaunimo Rotaract Klubų. 
 
Susirinkimo metu naujieji Klubo broliai Darius Šilenskis ir Valdas Raustys priėmė Klubo priesaiką. Rotarietiškus ženklelius jiems įsegė Apygardos Valdytojas Dirk Jesinghaus. 
 
Diskusijos su svečiais apie Rotary idėjų plėtros problemas ir perspektyvas buvo pratęstos ir prie vakarienės stalo Nesė Pramogų Banke.
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę