Rokiškio Rotary klubas padėjo lopšeliui - darželiui "Varpelis" įsirengti pojūčių kambarėlius

2019-04-03 « Atgal
Rokiškio Rotary klubas toliau džiugina gerais darbais. Šį kartą klubo nariai iš savo paaukotų pinigų parėmė Rokiškio lopšelį- darželį "Varpelis". 
 
"Varpelio" direktorė Sigita Baranovskienė džiaugėsi gauta parama ir noriai aprodė turėtą ir jau už paramą įsigytą įrangą. Mažiesiems įrengti "pojūčių kambarėliai" padeda vaikučiams visapusiškai lavinti savo įgūdžius. S. Baranovskienė pabrėžė, kad labai džiaugiasi dirbančiais specialistais, gebančiais panaudoti turimą įrangą.
Rokiškio lopšelį- darželį "Varpelis" lanko 16 rajono vaikučių, turinčių specialiųjų poreikių ir tai yra didžiausias tokių vaikų skaičius rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
Pojūčių kambarėliais naudojasi visi darželio vaikai, tačiau kiekvienam iš jų specialistai individualizuoja užduotis pagal gebėjimus.
 
 
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę