Rotaract tapo Rotary International dalimi

2019-04-22 « Atgal
 Rotary International Teisėkūros taryba 2019 balandžio 18 dienos rytą balsavo už tai, kad Rotaract klubai taptų Rotary International dalimi, o ne RI programa kaip buvo iki šiol.
 
Teisėkūros taryba 381 balsais „už“ ir 134 balsais „prieš“ patvirtino RI Presidento  Barry Rassin pasiūlymą, kuriuo rotaraktiečiai pripažįstami RI Konstitucijoje ir įstatuose bei priimami į Rotary šeimos narius. Šiuo sprendimu išplečiama Rotary narystės sąvoka. Rotaract klubai ir toliau vadovausis savo Konstitucija, tačiau jie gaus didesnę paramą iš Rotary International. 

„Tai siunčia tvirtą žinią, kad Rotaract iš tikrųjų yra mūsų partneriai tarnystėje,“ - sakė RI prezidentas Barry Rassin.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę