Rotary fondo komitetas kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti

2017-11-10 « Atgal
Rotary Apygarda 1462 kviečia klubus aktyviai dalyvauti ir teikti prašymus kofinansuoti vykdomus projektus ir 2018 metais.
 
Praėjusiais Rotary metais buvo skirta 15 tūkst. Eur parama 14 klubų projektų iš apygardos biudžeto lėšų bei dviems globalių dotacijų projektams ir PolioPlus programai iš apygardai paskirto fondo (DDF) lėšų.
Paraiškas prašome teikti tiesiogiai (on-line), prisijungus pagal šią nuorodą: www.rotaryfondas.lt.
 
Rotary fondo (TRF) dotacijų modelis apima apygardų dotacijas (District Grants), globalias dotacijas (Global Grants), o apygardoms leidžiama savarankiškai apsispręsti, kurį projektą(us) norėtų paremti. Kad apygarda ir atskiri klubai galėtų naudotis šiuo modeliu, yra keletas reikalavimų, kuriuos turi išpildyti abi šalys. Tiek apygarda, tiek atskiri klubai, norėdami gauti TRF finansavimą, visų pirma turi kasmet įgyti kvalifikaciją. TRF apygardai 1462 suteikė kvalifikaciją šiems Rotary metams 2017m. liepos 1 d.
           
Seminaras apie Rotary fondo finansavimo modelį buvo surengtas Karpynėje 2017m. kovo mėn. 18 d. Klubai buvo informuoti, kad bent vienas iš finansavimo prašančio klubo narių turi dalyvauti seminare. Iš 52 klubų registravosi ir dalyvavo 37 klubų atstovai.
           
Iš apygardos biudžete numatytų 18,5 tūkst. Eur pirmajame etape bus paskirta pusė lėšų. Pirmajame etape klubų prašymų pateikimo terminas iki gruodžio mėn. 1 d., o antrajame iki 2018 m. kovo mėn. 31 d. Klubų prašymai reitinguojami remiantis dotacijų vertinimo forma ir pagal tai bus skiriamos lėšos. Parama skiriama tik klubams, įvykdžiusiems kvalifikacinius reikalavimus:
 • Klubo atstovo privalomas dalyvavimas Rotary fondo seminare. Vyko 2017 m. kovo 18d. Karpynėje.
 • Klubo kvalifikacijos susitarimo memorandumas (Club Qualification Memorandum of Understanding).
 • Paskirtas ir deklaruotas www.rotary.org svetainėje atsakingas už Fondą asmuo (Club Foundation Chair), kuris turi užsiregistruoti My Rotary.
 • Klubas turi būti sumokėjęs Rotary International ir apygardos mokesčius.
 • Klubo atskira banko sąskaita projektui. Čia turi būti klubo įnašas. Kofinansavimo intensyvumas 1:1, ne daugiau kaip 2,5 tūkst. Eur.
           
Primename, kad paraiškoje turi būti išsamus projekto aprašymas, nurodytas projekto biudžetas bei planas kaip klubas ketina gauti projektui įgyvendinti būtiną finansavimą, nurodyti kada bus pateikta galutinė ataskaita už įvykdytą projektą. Projektai vertinami ir reitinguojami balais. Aukštesnis balas suteikiamas projektams, kuriuose aiškiai pagrindžiamas projekto reikalingumas, svarba konkrečiai visuomeninei grupei, šios grupės aprėptis, įvardijama ir pagrindžiama projekto nauda konkrečiai visuomenės grupei, kaip bus užtikrinamas teisingas dotacijų panaudojimas, numatomas projekto viešinimas.
 
Seminarų metu buvo išaiškinta tvarka dėl Klubo kvalifikacijos susitarimo memorandumo (Club Qualification Memorandum of Understanding) ir jo pateikimo apygardos Rotary fondui.
 
Taip pat klube turi būti paskirtas ir deklaruotas www.rotary.org svetainėje atsakingas už Fondą asmuo. Klubo fondo pirmininkus nurodė 42 klubai, o iš jų 37 registravosi svetainės My Rotary nuorodoje.
 
Prie globalių dotacijų (Global Grants) projektų RI Rotary fondas prisideda nuo 15 000 iki 200 000 JAV dolerių. Paraiškas šiems projektams vykdyti reikia pildyti www.rotary.org svetainėje tiesiogiai. Globalios dotacijos projektai turi būti orientuoti į šias šešias sritis:
 • Taikos užtikrinimas ir konfliktų prevencija/sprendimas;
 • Ligų naikinimas ir prevencija;
 • Vandens švarinimas ir sanitarinių sąlygų gerinimas;
 • Motinystės skatinimas bei vaiko sveikatos užtikrinimas;
 • Pagrindinio išsilavinimo, švietimo sklaida;
 • Ekonomikos bei visuomeniškumo vystymas.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę