Rotary Fondo naujienos: kofinansuoti 6 projektai

2017-02-07 « Atgal
Dėkojame už dalyvavimą Apygardos 1462 Rotary fondo projektuose. Ačiū mieloms sesėms ir broliams už kilnią klubų veiklą, darant gerus darbus.
 
Iki 2016 m. gruodžio mėn. 1 d. buvo gautos iš apygardos klubų šešios paraiškos projektams kofinansuoti. Iš numatytų pirmąjį Rotary metų pusmetį skirti 7.500 Eur lėšų apygardos prioritetiniam savižudybių prevencijos projektui skirta 2.500 Eur, o likusiems penkiems projektams po 1.000 Eur. 
 
Kaip apygarda turime prisidėti prie pasaulinės Rotary International programos PolioPlus. Tam skirta iš apygardos DDF lėšų 6.296,00 USD. Tai po 4 USD nuo kiekvieno apygardos 1462 rotariečio. 2017-01-15 duomenimis apygardoje buvo 1574 nariai.
 
Iš apygardos biudžete numatytų 15 tūkst. Eur pirmajame etape jau paskirta pusė lėšų, liko dar 7,5 tūkst. Eur. Antrajame etape klubai gali kreiptis iki kovo 11 d. Klubų prašymai reitinguojami remiantis dotacijų vertinimo forma ir pagal tai bus skiriamos lėšos. Parama skiriama klubams, įvykdžiusiems kvalifikacinius reikalavimus:
  • Klubo atstovo privalomas dalyvavimas Rotary fondo seminare. Vyko 2016 m. kovo mėn 4 d. Bačkonyse. Sekantis seminaras 2017 m. kovo 18 d. Karpynėje.
  • Klubo kvalifikacijos susitarimo memorandumas (Club Qualification Memorandum of Understanding).
  • Paskirtas ir deklaruotas www.rotary.org svetainėje atsakingas už Fondą asmuo (Club Foundation Chair).
  • Klubas turi būti sumokėjęs Rotary International ir apygardos mokesčius. Turi būti sumokėti mokesčiai už 2017 m. I pusmetį iki kovo 11d.
  • Kai bus skirtas finansavimas klubo atskira banko sąskaita projektui. Čia turi būti klubo įnašas. Kofinansavimo intensyvumas 1:1, maksimum 2,5 tūkst. Eur.
                     
Primename, kad paraiškoje turi būti pateiktas išsamus projekto aprašymas, nurodytas projekto biudžetas bei planas kaip klubas ketina gauti projektui įgyvendinti būtiną finansavimą, nurodyti kada bus pateikta galutinė ataskaita už įvykdytą projektą. Projektai vertinami ir reitinguojami pagal šiuos rodiklius: ekonominis pagrindimas, prioritetinės sritys, išliekamoji vertė, kiek vietinių partnerių remia projektą, partneriai iš kitų šalių ir apygardų, kiek regionų apima projektas, kaip bus užtikrinamas teisingas dotacijų panaudojimas, numatomas projekto viešinimas.
 
Seminarų metu buvo išaiškinta tvarka dėl Klubo kvalifikacijos susitarimo memorandumo (Club Qualification Memorandum of Understanding) ir jo pateikimo apygardos Rotary fondui.
 
Taip pat klube turi būti paskirtas ir deklaruotas www.rotary.org svetainėje atsakingas už Fondą asmuo. Klubo fondo pirmininkus nurodė 39 klubai, o iš jų 33 registravosi svetainės My Rotary nuorodoje, o tam tikrus duomenis apie 2017-2018 m klubo pareigūnus (prezidentas, sekretorius, iždininkas, vykdantysis sekretorius, Rotary fondo pirmininkas, narystės komiteto pirmininkas) jau pateikė 40 klubų.
 
Prie globalių dotacijų (Global Grants) projektų RI Rotary fondas prisideda nuo 15 000 iki 200 000 JAV dolerių. Paraiškas šiems projektams vykdyti reikia pildyti www.rotary.org svetainėje tiesiogiai. Globalios dotacijos projektai turi būti orientuoti į šias šešias sritis:
·       Taikos užtikrinimas ir konfliktų prevencija/sprendimas;
·       Ligų naikinimas ir prevencija;
·       Vandens švarinimas ir sanitarinių sąlygų gerinimas;
·       Motinystės skatinimas bei vaiko sveikatos užtikrinimas;
·       Pagrindinio išsilavinimo, švietimo sklaida;
·       Ekonomikos bei visuomeniškumo vystymas.
 
 
Virginijus Kontrimas
Apygardos RF Pirmininkas (DRFC)
Rotary Apygarda 1462
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę