Rotary Fondo naujienos: kviečiame teikti paraiškas

2018-02-28 « Atgal
Dėkojame už dalyvavimą Apygardos 1462 Rotary fondo projektuose. Nuoširdus ačiū mieloms sesėms ir broliams už kilnią klubų veiklą, darant gerus darbus. Pirmame etape iki 2017 m. gruodžio mėn. 1 d. buvo gautos iš apygardos klubų septynios paraiškos projektams kofinansuoti. Šiems projektams vykdyti skirta 7,8 tūkst. Eur iš apygardos metiniame biudžete numatytų 18,5 tūkst. Eur.
 
Kviečiame klubus aktyviai dalyvauti ir teikti prašymus kofinansuoti vykdomus projektus ir antrame etape. Klubų prašymų pateikimo terminas iki kovo mėn. 31 d., Paraiškas teikti tiesiogiai (on-line), prisijungus pagal šią nuorodą: www.rotaryfondas.lt.
                     
Parama skiriama klubams, įvykdžiusiems kvalifikacinius reikalavimus:
  • Klubo atstovo privalomas dalyvavimas Rotary fondo seminare. Vyko 2017 m. kovo 18 d. Karpynėje. Sekantis seminaras 2018 m. kovo 23 d. Šiauliuose.
  • Klubo kvalifikacijos susitarimo memorandumas (Club Qualification Memorandum of Understanding).
  • Paskirtas ir deklaruotas www.rotary.org svetainėje atsakingas už Fondą asmuo (Club Foundation Chair).
  • Klubas turi būti sumokėjęs Rotary International ir apygardos mokesčius. Turi būti sumokėti mokesčiai už 2018 m. II pusmetį iki kovo 10 d.
  • Klubo atskira banko sąskaita projektui. Čia turi būti klubo įnašas. Kofinansavimo intensyvumas 1:1, bet ne daugiau kaip 2,5 tūkst. Eur.
                     
Taip pat klube turi būti paskirtas ir deklaruotas www.rotary.org svetainėje atsakingas už Fondą asmuo. Klubo fondo pirmininkus nurodė 42 klubai, o iš jų 37 registravosi svetainės My Rotary nuorodoje, o tam tikrus duomenis apie 2018-2019 m klubo pareigūnus (prezidentas, sekretorius, iždininkas, vykdantysis sekretorius, Rotary fondo pirmininkas, narystės komiteto pirmininkas) jau pateikė tik 46 klubai. Deja, dvylika klubų nenurodė atsakingų asmenų už fondą, o dar pateikti šeši asmenys neužsiregistravo My Rotary.
 
 
Su geriausiais linkėjimais,
Virginijus Kontrimas
Apygardos RF Pirmininkas (DRFC)
Rotary Apygarda 1462
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę