Rotary indėlis kovoje su plintančiu virusu

COVID-19 virusas neabejotinai paveikė ir dar paveiks visas mūsų gyvenimo sritis. Mums, kaip Veiksmo Žmonėms, kurie laisvai keliauja, laisvai bendrauja, susitinka, o svarbiausia – ištiesia pagalbos ranką sunkiausiais gyvenimo momentais – yra nelengva priimti tokią situaciją. Mes jaučiamės geriausiai tuomet, kai kartu galime veikti ir padėti kitiems.
Pasinaudojant visomis mūsų turimomis technologijomis, mes stengsimės apsijungti su Rotaract, Interact, Inner Wheel ir toliau inicijuoti bei vykdyti plataus masto ir poveikio projektus. Jau yra nemažai pavyzdžių, kai Rotary klubai  visame pasaulyje padeda sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigoms, dalindamiesi geriausiomis patirtimis arba aprūpindami reikalinga medicinine įranga. 
Kaip žinia, nuo šiandien dviems savaitėms Lietuvoje įsigalioja karantino rėžimas. Privalome atsakingai laikytis Vyriausybės nurodymų, rodyti pavyzdį visuomenei, klubų susirinkimus atšaukti arba juos organizuoti nuotoliniu būdu.
 
Apygarda kviečia kovai su koronavirusu aukoti ir kaupti specialų Rotary fondą. Tam tikslui atidaryta atskira sąskaita - a.s. LT737181800003700983, AB Šiaulių bankas, gavėjas - Rotary International Apygarda 1462, paskirtis - parama. 
Kaupkime fondą jau šiandien, kurį galima bus paskirti būtinoms priemonėms įsigyti, padėkoms medikams, savanoriams ar kitoms reikmėms. Šiandien sunku numatyti visus galimus poreikius ir scenarijus, tad bus sudaryta Fondo skirstymo komisija, kurioje dalyvaus visų Apygardos kraštų atstovai - medikai ir kiti kompetetingi asmenys. Duomenys apie surinktas lėšas atnaujinami šioje nuorodoje.
Jei turite minčių, idėjų, kaip dar Rotary bendruomenė galėtų prisidėti prie koronaviruso stabdymo, prašome užpildykite šią anketą.
 
Šiandien mes labiau nei bet kada galime pademonstruoti, kad Rotary Sujungia Pasaulį. Susivienykime ir padėkime artimiausiems kaimynams susidoroti su iškylančiomis problemomis, baimėmis ir panika.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę