„Rotary ir Rotaract – kartu“, arba tiesiog projektas, pavadinimu „Kartu!“

2019-04-26 « Atgal
Vilniaus  senamiesčio  Rotary klubas, matydamas gražius  ir  prasmingus  Rotaract (RAC) klubų  darbus, inicijuoja projektą (konkursą) „Rotary ir Rotaract – kartu“, arba tiesiog projektą pavadinimu „Kartu!“. Šiuo projektu Vilniaus Senamiesčio RK ketina išrinkti geriausią Rotaract klubų siūlomą projektą, kurį rems tiek finansiškai, tiek ir kitais būdais. 
 
Projektą „Kartu!“ inicijuoja Vilniaus senamiesčio RK prezidentas  Petras Šlekys,  o sekančios  kadencijos prezidentas Donatas Katkus garantuoja tęstinį projekto finansavimą!
 
PROJEKTO TIKSLAS:
Šio  projekto   tikslas  - ne  tik pažadinti  RA kūrybiškų  idėjų  generavimą,  bet  ir padėti  RA klubams, įgyvendinant išrinktą patį geriausią projektą.
PROJEKTO TRUKMĖ:
Vilniaus Senamiesčio RK siekia, kad  projektas būtų tęstinis (t. y. 2-3 ir daugiau metų),  turėtų  ilgalaikę vertę, skatintų nuolatinį įsitraukimą tiek Rotaract, tiek ir Rotary klubų. Taip pat turėtų būti aiški projekto sėkmės pamatavimo galimybė. 
PROJEKTO VERTĖ:  
Pirmaisiais  metais  Vilniaus Senamiesčio RK šiam  projektui  skirtų  2.000€,  antraisiais  – 3.000€. Esant poreikiui, tikimąsi pritraukti kofinansavimą iš kitų Lietuvos Rotary klubų, o gal ir iš mūsų Apygardos bei Danijos klubų. 
 
KOKS PROJEKTAS BUS REMIAMAS
 
1. Tai gali būti naujas projektas, prie kurio galbūt galėtų prisijungti ir kiti RAC klubai; 
2. Tai gali būti esamas projektas, kurio tolimesniam vystymui trūksta Rotary pagalbos;
3. Galimos projektų kryptys (jos neapriboja jūsų pasirinktų ir kitų krypčių):
a) projektas gali būti skirtas bendruomeniškumo skatinimui;
b) gali būti orientuotas į senjorų užimtumo programas, padedant senjorams organizuoti laisvalaikį, dalintis žiniomis, tuo būdu panaudojant RAC ir Rotary klubų narių patirtį bei organizacinius gebėjimus;
c) gali būti skirtas paauglių kūrybiškumo skatinimui; ir t.t., ir t.t.
 
Pastaba: Organizatoriai vengs remti projektus, susijusius tik su pirkimu, vienkartine akcija.
 
PROJEKTO PATEIKIMAS IR KONKURSO  NUGALĖTOJO PASKELBIMAS
  • Nuo 2019.09.01 iki 2019.09.15 RA klubai siunčia savo projektų pasiūlymus Vilniaus senamiesčio Rotary klubui (e-paštas: info@vilniaussenamiesciork.lt).
  • Turi būti pateiktas siūlomo projekto aprašymas (su siektinais tikslais ir sėkmes matavimo rodikliais, su preliminariais finansiniais paskaičiavimais bei išdėstytais laike projekto įgyvendinimo etapais). Pageidautina ir projekto santrauka, kuri turėtų tilpti į 4-5 skaidres.
  • Apie 2019.10.15 Vilniaus senamiesčio RK išrinks ir paskelbs, kuris RAC projektas bus remiamas.
 
PASITEIRAVIMAS IR KONSULTACIJOS
 
Dėl mūsų pasiūlymo jūs galite teirautis ir tartis su iniciatyvinės grupės vadovu  Antanu Zabuliu arba  kitais projekto iniciatyvines grupės nariais.
 
Vilniaus senamiesčio Rotary klubo projekto „Kartu“ iniciatyvinė grupė:
Antanas Zabulis (gr. vadovas) tel: 8698 233 77,  el. paštas: azabulis@gmail.com 
Andrius Lenickas (narys) tel: 8682 44353, el. paštas: lenickas.andrius70@gmail.com
Ramūnas Kalvaitis (narys) tel: 8687 88098, el. paštas: ramunas.kalvaitis@gmail.com
Viktoras Čobotas (narys) tel: 8686 65616, el. paštas: cobotasv@gmail.com
Klubo kanclerė: Lilija Pusvaškienė, tel: 8686 81623, el. paštas: info@vilniaussenamiesciork.lt
Klubo Prezidentas: Petras Šlekys, tel: 8685 11549, el. paštas:  petras@altechna.com
Būsimasis Klubo Prezidentas Donatas Katkus, tel: 8685 63123, el. paštas:  donkaktus@yahoo.com
 
Kviečiame visų RAC klubų prezidentus arba  būsimuosius prezidentus į pirmą susitikimą šių metų gegužės 2 dieną  16.30  val., viešbutyje  Šekspyras (Bernardinų  g.  8), Vilniuje.  
 
Susitikimo  tikslas  – plačiau padiskutuoti apie būsimą projektą, atsakyti į RAC kylančius klausimus, susijusius su projektu. Nesant galimybei atvykti į susitikimą, esame šiam tikslui sukūrę Skype  paskyrą: vilniausenamiesciork, per kurią prašytume įsijungti į diskusiją.
 
Po diskusijos nuo 18.30  val. kviečiame į Vilniaus Senamiesčio Rotary klubo susitikimą/vakarienę, kurioje pranešimą skaitys Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
 
Prašome informuoti apie dalyvavimą gegužės 2 d. susitikime iki balandžio 30 d. el.paštu info@vilniaussenamiesciork.lt arba  tel. 8686 81623.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę