Šiaulių Rotary klubo „Saulė“ labdaros vakaras Šiaulių dramos teatre

2019-04-02 « Atgal
2019 m. kovo 17 diena Šiaulių miesto ir rajono bendruomenės nariams buvo išskirtinė Šiaulių Rotary klubas „Saulė“ pakvietė į labdaros renginį, kurio metu buvo rodomas spektaklis – Nikolajaus Gogolio komedija „Revizorius“. Spektaklio režisierius Aidas Giniotis. Spektaklyje buvo pateiktos senos gyvenimo aktualijos, kurias režisierius perteikė humoro forma.  
 
Šiaulių Rotary klubo „Saulė“ misija yra  rūpintis kitais, palaikyti aukštus etikos standartus bei skatinti supratimą, gerą valią bendraujant su įvairių požiūrių bei profesijų visuomenės nariais.
 
Jau daugelį metų Šiaulių Rotary klubas „Saulė“ remia Zosės bei Aloyzo Kairių šeimyną „Giliukas“, kurioje šiuo metu globojama 11 vaikų. Visos labdaros renginio metu surinktos lėšos bus panaudotos įrengiant vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginius.
 
Šiaulių Rotary klubo „Saulė“ prezidentas Darius Balčiūnas padėkojo visiems, kurie savo gerumu prisidėjo prie kilnaus ir kartu svarbaus renginio. Jis paminėjo, kad kiekvienas indėlis yra brangus ir vertingas. O tik būdami vieningi, vienas kitam padėdami, drąsindami, remdami galime nuveikti gerus darbus. Baigdamas padėkos žodį Darius Balčiūnas pacitavo mūsų dienų klasiką Juozą Erlicką: "jei nebūtų Jūsų – būtų daug liūdniau".
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę