Šiauliuose įvyko Rotary International Apygardos 1462 TRF seminaras

2018-11-27 « Atgal
2018 m. lapkričio 24 d. Šiauliuose įvyko Rotary fondų seminaras, kuriame dalyvavo virš 80 dalyvių iš 43 Lietuvos Rotary klubų.
 
Seminare savo įžvalgomis apie Rotary International praeitį, dabarties situaciją bei ateities viziją dalinosi PDG Ingrid Grandum Berget (E/MGA, Zone 16).
PDG Antanas Čepys (ARRFC Zone 16) pristatė tarptautinių Rotary fondų Zonoje 16 ir Apygardoje 1462 situaciją, fondų lėšų surinkimo pasiskirstymą Zonoje 16, Apygardos fondų lėšų struktūrą ir paskirstymą.
 
Giedrė Brazlauskaitė kalbėjo apie Rotary taikos centrus bei Rotary taikos draugijos stipendiją ir jos gavimo galimybes.
PDG Vygintas Grinis pristatė globalių dotacijų reikalavimus ir dalinosi globalios dotacijos paraiškos rengimo patirtimi.
PDG Antanas Čepys, Tomas Prūsas ir Tomas Juodikis pristatė gerąją Apygardos projektų paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo praktika.
Faustas Tolkušinas pristatė kofinansavimo galimybes ir IR stipendijas.
Apygardos dotacijas (DG) pristatė Andrius Barniškis.
 
Daug dėmesio buvo skirta projektų paraiškų reikalavimams ir pateikimo procedūroms bei ataskaitų teikimo tvarkai. Aptartos dažniausiai daromos klaidos, išsakyti praktiniai paraiškų rengimo aspektai ir pateikti pavyzdžiai. Po seminaro dalyviai turėjo galimybę padiskutuoti prie kavos puodelio apie jiems rūpimus klausimus. Apygardos 1462 Valdytojas Virginijus Šniukas seminaro apibendrinime teigė: „Tikiuosi  klubai seminaro metu gavo daug praktinės naudos ir įkvėpimo naujų idėjų realizavimui“.
 
Seminaro pertraukų metu vyko projektų mugė, kurioje buvo pristatyti RI Apygardos 1462 Rotary klubų planuojami įgyvendinti projektai.
 
Seminaro pranešėjų naudotas vaizdines pateiktis galima atsisiųsti iš vidinės apygardos fondo svetainės: www.rotaryfondas.lt/informacija
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę