Stiprus klubas garantuoja efektyvią jo veiklą

2019-10-23 « Atgal
Š. m. spalio 4 dieną Apygardos 1462 Narystės ir plėtros komitetas  Karpynės konferencijų salėje organizavo seminarą – diskusiją  „Stiprus klubas garantuoja efektyvią jo veiklą“.
 
Į jį buvo kviesta 22 klubų, kurių mažėjimas jau kelia susirūpinimą, prezidentai ar klubų Narystės komitetų pirmininkai. Deja Pakruojo, Naujosios Akmenės, Kėdainių klubų atstovai į seminarą neatvyko ir apie neatvykimo priežastis neinformavo, nors jiems ypatingai reikėtų susirūpinti narystės klausimu.
 
Pasirodo, jog maždaug pusėje seminare dalyvavusių klubų nėra vieno iš pagrindinių komitetų, tai Narystės komiteto, kuris ir turi rūpintis klubo plėtra, tinkamų kandidatų paieška.
 
Klubų Narystės komitetų pirmininkai turi tapti dešiniąja ranka Apygardos Narystės ir plėtros komiteto nariams. Todėl norisi priminti visiems, kad šis komitetas klubuose yra privalomas, o jo veiklą reglamentuoja „Narystės komiteto vadovas“( 2016-2019 m. leidimas). Šis „vadovas“ buvo įteiktas kiekvienam būsimam klubo prezidentu, Apygardos asamblėjos metu, kuri vyko Klaipėdoje.
 
Seminaro metu diskutavome apie narių pasitraukimo priežastis , apie mikroklimato svarbą klube ir apie priemones  jam pagerinti, apie galimybes „auginti" klubus, apie būtinumą užimti visus klubo narius aktyvia rotarietiška veikla, kad naujai į klubą įstoję nariai nesijaustų nereikalingais ir nutolusiais nuo klubo veiklos, kad kiekvienas kandidatas būtų supažindintas su Rotary istorija, veiklos filosofija, principais ir klubo Įstatais. Nereti atvejai, kada nauji nariai ne itin supranta, į kokį klubą įstojo, ką klube turės veikti ir kas apskritai yra Rotary. Vėliau tai ir tampa viena pasitraukimo iš klubo priežastimi. O jei tokių narių klube ne vienas ir ne du..., tuomet išvis galima nutolti nuo Rotary tikslų. Taip pat kalbėjome apie politikavimus prie rotarietiško stalo, kas tiesiog sprogdina klubus iš vidaus ir yra kai kurių klubų drastiškų sumažėjimų priežastimi. Mes esame rotariečiai, esame depolitizuota organizacija ir turime gebėti pakilti virš žmogiškųjų ydų. Eidami kluban turime atsiriboti nuo politinių aistrų ir demonstruoti aukštą bendravimo kultūrą. Reikia nepamiršti kad kiekvienas Rotary  klubo narys yra to klubo atspindys visuomenėje. Ir jei jis netinkamai elgiasi , tai gali suponuoti neigiamą visuomenės požiūrį ir į visą klubą. Mažas Rotary ženklelis turi didelę galią, jis įpareigoja kiekvieną mūsų žengiant bet kokį mums patiems abejotiną žingsnį gyvenime, pagalvoti apie tai ar tas žingsnis teisingas ar jis niekam nepakenks ir neįskaudins šalia esančių.
 
Seminaro metu klubų atstovai labai atvirai įvardino klubų problemas bei pasidalino gerąja klubų veiklos patirtimi. Manau, jog diskusija buvo naudinga visiems seminaro dalyviams. Visi seminare dalyvavę klubų atstovai yra įsipareigoję savo klubus per šiuos Rotary metus „paauginti“ 2-5 nariais.
 
Rotary narystės sąstingis ar klubų narių mažėjimas yra ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinė problema, todėl turime susitelkti ir spręsti ją visi kartu, nes reanimuoti „aptirpusį“ klubą gali būti sudėtingiau nei įsteigti naują. Turime suprasti, kad gausesnis klubas generuoja ne tik daugiau puikių idėjų, bet ir lėšų naujiems mūsų projektams. Nuoširdžiai linkiu visiems sėkmės, įgyvendinant mūsų siekius.
 
 
RI Apygardos 1462 Narystės ir plėtros komiteto pirmininkė
Nijolė Požarskienė
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę