Sveikatos takelį tarp gydymo įstaigų tiesia Raseinių Rotary klubas

2017-12-19 « Atgal
Raseinių Rotary klubas, Raseiniuose įsikūręs prieš 12 metų, laikydamasis tarnavimo idealo, vykdo humanitarinius projektus, ugdo ir skatina dorovinius profesinės veiklos pradus, tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią ir taiką. Klubas nariai vykdo įvairias labdaringas veiklas ir iniciatyvas, siekia padėti  kuo platesniam įvairių socialinių sluoksnių žmonėms.
 
Šiais metais klubas aktyviai dalyvavo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonėje „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Rengiant bendrą projektą „Raseinių miesto viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas“, kurį administravo Kalnų kvartalo bendruomenė, siekėme bendro tikslo - savo idėjomis, iniciatyvomis ir konkrečiais darbais kurti patogią išorinę aplinką rajono gyventojams.
 
Žmogus savo gyvenime daug ką gali planuoti ir koreguoti, išskyrus savo sveikatą bei netikėtai jį ar jo artimuosius užklumpančius lengvesnius ar sunkesnius susirgimus. Labiausiai pažeidžiamas yra sergantis žmogus. Jam svarbus ne tik jį gydančio personalo rodomas dėmesys, geras žodis, tinkamai parinktas gydymo būdas, bet jį supanti aplinka bei mažiausios smulkmenos.  Neįkainuojamai sunkus, lydimas įvairiausių stresų yra  kasdieninis medikų darbas.
 
Projekto rengėjai, klubo nariai pastebėjo, kad prie visų Raseinių gydymo įstaigų labai trūksta vienodai reikalingų pacientams ir medicinos darbuotojams suolelių, kurie atsiradus galimybei, galėtų prisėsti trumpam atokvėpiui. Daugelis pacientų, kuriems leidžia gydymo režimas, nori pabūti, pabendrauti su savo artimaisiais gryname ore, tačiau neturi kur prisėsti. Be to, šiuo metu ligoninėje teikiama daug dienos stacionaro paslaugų. Po atliktų procedūrų daugelis ligonių, išsikvietę artimuosius ar taxi, vyksta namo. Tačiau laukiant jų  atvykimo, tenka ramstyti gydymo įstaigų pastatų sienas. Todėl savo idėjomis, iniciatyvomis ir konkrečiais darbais suplanavome sukurti patogesnę gydymo įstaigų išorinę aplinką pacientams bei medikams.
 
Lapkričio 23 dieną, Raseinių Rotary klubo prezidentė Vilma Račkauskienė, nariai: Daiva Bakšienė, Reda Laurynaitė, Jūratė Garliauskienė, Arminas Elijošius ir Raimondas Lapkauskas, suradę valandėlę laiko nuo savo įtemptų dienotvarkių, iš anksto suderinę su gydymo įstaigų vadovais, skubėjo pagamintus sveikatos suolelius, atvežti ir pastatyti aptartose vietose. Pirmasis suolelis pastatytas prie G. Radavičiaus klinikos, antrasis prie Raseinių poliklinikos (PSPC), trečiasis prie Raseinių ligoninės įėjimo.
 
Bendravimo akimirkos buvo labai pozityvios, ypatingai geros nuotaikos buvo visų trijų gydymo įstaigų vadovai: L. Radavičienė, V. Užringienė ir V. Merkliopas.  Visi buvome ir  vieningos  nuomonės, kad sveikatos suolelis bus patogi prisėdimo ir atokvėpio vieta ir sveikam, ir  sergančiam. O ligoniui bei jo sveikata besirūpinančios medikų komandos, dar viena svarbi ir sveikti padedanti priemonė,  bus gydymo įstaigos išorinėje aplinkoje. Sveikatos suolelis bus ir  išsikalbėjimo, poilsio, sunkių sprendimų, pasitikėjimą ir viltį gražinanti vieta. Sergančiam kartais pakanka gaivaus oro gurkšnio, gamtos kvapo, gero žodžio, ar kokios nors panacėjos. Šiam tikslui- Sveikatos suolelis ir ant jo parašyta sentencija. Manome, kad gyventojai keliaus sveikatos takeliu, jungiančiu vieną gydymo įstaigą su kita, sveikatos suolelį...atsikvėps, pailsės...
 
Taip ir kviečia vienas iš jų savo sentencija: „Prisėsk, nurimk ir gyvenimą pamilk“.
Gražia iniciatyva Raseinių klubo diena nesibaigė. Vakare visi rinkosi į tradicinį susirinkimą, kuriame dalyvavo svečiai iš Šiaulių Rotary klubo Vykintas.
Raseinių Rotary klubo projekto informaciją pateikė klubo narė Jūratė Garliauskienė
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę